Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016
Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

-2,65 5,41 6,17 4,84 2,54
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,81 4,84 5,69 - 4,00
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,29 2,89 9,10 11,81 15,24 31,90 - 33,92

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in HKD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 30/sep/2020 RMB 16.869,31
Basisvaluta CNH
Introductiedatum Fonds 11/nov/2011
Introductiedatum aandelenklasse 20/mrt/2013
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie RMB Bond
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,00%
ISIN LU0690034276
Bloomberg-code BGRBA3H
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B763S96
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg HKD 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,24% en voor oliezand 0,76%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Posities

Posities

per 31/aug/2020
Naam Weging (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 2,22
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1,54
WEIBO CORP 3.375 07/08/2030 1,46
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,27
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1,25
Naam Weging (%)
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 1,16
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,06
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 0,96
LANDMARK FUNDING 2019 LTD RegS 4.5 03/26/2022 0,86
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 0,85
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 83,48 -0,10 -0,12 84,67 74,25 - LU0690034276 - -
Class I6 CNH Uitkering maandelijks 103,97 -0,64 -0,61 105,38 97,23 - LU1940842344 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 18,98 0,03 0,16 19,19 16,40 - LU1588882974 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 10,00 -0,01 -0,10 10,32 9,38 - LU2112291872 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,32 -0,01 -0,10 10,41 9,42 - LU2112292250 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 13,94 0,07 0,50 13,99 12,71 - LU0969580058 - -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,56 -0,02 -0,19 10,66 9,62 - LU2092937064 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,09 0,02 0,13 15,26 13,08 - LU0679941327 - -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 129,00 -0,16 -0,12 129,98 116,61 - LU1574463128 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,53 -0,02 -0,19 10,64 9,64 - LU2070343392 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,23 -0,01 -0,10 10,33 9,38 - LU2112292094 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,45 -0,02 -0,19 10,60 9,29 - LU1648248299 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10,33 -0,01 -0,10 10,42 9,42 - LU2112291955 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,22 -0,01 -0,10 10,33 9,38 - LU2112292417 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,77 -0,01 -0,09 10,93 9,57 - LU0679941673 - -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 102,59 -0,13 -0,13 103,41 92,99 - LU0679940949 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 10,82 -0,01 -0,09 10,97 9,62 - LU0683067952 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,99 -0,02 -0,20 10,31 9,38 - LU2112292177 - -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 102,69 -0,14 -0,14 103,48 92,91 - LU0827885731 - -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 73,21 -0,31 -0,42 74,01 68,07 - LU0679941160 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,11 0,03 0,20 15,28 13,07 - LU0719319435 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 10,16 -0,07 -0,68 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,89 -0,06 -0,60 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,94 -0,06 -0,60 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,93 -0,06 -0,60 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
KLASSE I2 EUR - 16,23 0,07 0,43 16,36 15,10 - LU2011139461 - -
Class I6 USD Hedged USD Uitkering maandelijks 10,50 -0,06 -0,57 10,65 9,84 - LU2134542930 - -
KLASSE X2 USD - 11,88 0,02 0,17 12,01 10,24 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 99,81 -0,63 -0,63 101,43 94,46 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,61 -0,07 -0,72 9,90 9,17 - LU1847653224 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,02 -0,06 -0,60 10,25 9,52 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 104,61 -0,67 -0,64 106,12 98,27 - LU1852330734 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,12 -0,07 -0,69 10,32 9,60 - LU1847653497 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documenten

Documenten