Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/dec/2021 RMB 52.858,22
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2021 0,77
Aantal posities per 29/okt/2021 715
Basisvaluta China OffShore Renminbi
Introductiedatum Fonds 11/nov/2011
Introductiedatum aandelenklasse 08/okt/2021
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,54%
ISIN LU2391915506
Bloomberg-code -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BP2G118
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 50.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2021 0,56%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/okt/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/okt/2021 51,09%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/okt/2021 48,94%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,03% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,23
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 2,17
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,70
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,61
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1,55
Naam Weging (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1,15
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 0,94
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,90
BANK OF CHINA LTD RegS 4.15 03/19/2031 0,86
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 0,84
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class SR6 Hedged EUR - 9,75 -0,02 -0,20 10,01 9,65 - LU2391915506 - -
Class I6 Hedged SGD Uitkering maandelijks 9,38 -0,01 -0,11 10,05 9,28 - LU2325727365 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,21 -0,01 -0,10 10,76 10,06 - LU2070343392 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,04 -0,01 -0,11 10,02 8,95 - LU2077746340 - -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 103,27 -0,12 -0,12 107,47 101,58 - LU0827885731 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 14,27 0,04 0,28 14,46 13,10 - LU2267099674 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,66 -0,01 -0,12 9,67 8,58 - LU1847653224 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,61 -0,02 -0,21 10,11 9,48 - LU2319961764 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,67 -0,01 -0,10 10,14 9,52 - LU2319962069 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,04 -0,02 -0,22 10,03 8,95 - LU2077746696 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 9,32 -0,01 -0,11 10,00 9,18 - LU2298320776 - -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,34 -0,02 -0,19 10,85 10,19 - LU2092937064 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,70 -0,02 -0,19 11,28 10,55 - LU1648248299 - -
Class SR4 Hedged GBP Eens per jaar 9,51 -0,01 -0,11 10,13 9,37 - LU2319961848 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,87 -0,01 -0,10 10,43 9,72 - LU2112292094 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,21 -0,01 -0,11 10,21 9,12 - LU1847653497 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,33 -0,02 -0,21 10,22 9,20 - LU2112291872 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,09 -0,02 -0,22 10,10 9,00 - LU1852331039 - -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 9,82 -0,02 -0,20 10,35 9,68 - LU2319961921 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 14,34 0,04 0,28 14,53 13,37 - LU2290526164 - -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 70,34 -0,09 -0,13 74,75 69,47 - LU0679941160 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10,06 -0,02 -0,20 10,57 9,92 - LU2112291955 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,85 -0,01 -0,10 10,42 9,71 - LU2112292417 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,04 -0,01 -0,10 10,55 9,89 - LU2112292250 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 85,97 -0,12 -0,14 90,18 84,68 - LU0690034276 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,33 -0,01 -0,11 10,21 9,19 - LU2112292177 - -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 129,93 -0,15 -0,12 135,17 127,80 - LU1574463128 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 20,37 -0,03 -0,15 21,02 20,00 - LU1588882974 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 11,08 -0,02 -0,18 11,67 10,92 - LU0683067952 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,11 -0,02 -0,12 16,64 15,82 - LU0679941327 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 11,03 -0,02 -0,18 11,62 10,87 - LU0679941673 - -
Class I6 USD Hedged USD Uitkering maandelijks 9,63 -0,01 -0,10 10,61 9,53 - LU2134542930 - -
KLASSE A3 SGD Uitkering maandelijks 15,13 0,03 0,20 15,63 14,64 - LU2298379152 - -
KLASSE D6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,37 -0,01 -0,11 10,05 9,27 - LU2325727282 - -
Class SR2 USD - 15,43 -0,02 -0,13 15,61 15,15 - LU2391915928 - -
Class SR6 Hedged USD - 9,76 -0,01 -0,10 10,01 9,66 - LU2391915761 - -
Class SR6 Hedged HKD - 97,58 -0,13 -0,13 100,09 96,53 - LU2391915332 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 90,77 -0,11 -0,12 100,78 89,87 - LU1963769176 - -
Class SR6 CNH - 98,09 -0,11 -0,11 100,11 96,85 - LU2391915688 - -
KLASSE D6 CNH Uitkering maandelijks 94,42 -0,11 -0,12 101,31 93,26 - LU2243823916 - -
KLASSE I2 EUR - 18,05 0,05 0,28 18,28 16,49 - LU2011139461 - -
Class SR6 Hedged SGD - 9,76 -0,02 -0,20 10,01 9,66 - LU2391915415 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 9,13 -0,01 -0,11 10,09 9,04 - LU2243824054 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 16,19 -0,03 -0,18 16,72 15,89 - LU0719319435 - -
Class SR2 CNH - 98,41 -0,11 -0,11 102,41 96,80 - LU2319961681 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 14,83 0,00 0,00 15,31 14,18 - LU0969580058 - -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 102,73 -0,13 -0,13 107,01 101,08 - LU0679940949 - -
Class I6 CNH Uitkering maandelijks 98,40 -0,12 -0,12 105,73 97,21 - LU1940842344 - -
KLASSE X2 USD - 12,81 -0,02 -0,16 13,21 12,56 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 9,25 -0,01 -0,11 10,26 9,16 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,98 -0,01 -0,11 9,97 8,89 - LU2077746779 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 957,00 -1,00 -0,10 1.007,00 943,00 - LU2367605297 - -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 98,32 -0,11 -0,11 106,21 97,16 - LU1852330734 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Documenten

Documenten