Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -4,4 -4,5 4,9
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,9 1,5 1,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,67 0,16 - - 1,23
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,50 1,50 - - 1,50
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,66 0,76 1,64 4,66 6,67 0,48 - - 5,50
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,75 0,11 0,37 0,75 1,50 4,56 - - 6,71
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

- 3,35 -7,33 1,64 6,67
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

- 1,58 1,50 1,50 1,50

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in CNH.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 16/jul/2024
RMB 19.218.864.664
Introductie fonds
11/nov/2011
Basisvaluta
CNH
Vergelijkende benchmark 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
LU2112291955
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGBCBIH
Introductiedatum
19/feb/2020
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,50%
Kostenratio
0,40%
Minimale eerste inleg
USD 10.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Other Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BK6KTP1

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
436
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/jun/2024
5,55
Effectieve duration
per 28/jun/2024
4,31 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
5,77 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
3,43%
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
5,61%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
5,58%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
5,77 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,11%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,23%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
50,06%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
49,61%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,32% en voor oliezand 1,09%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking in combinatie met andere informatie. Bij de initiële ontwikkeling van beleggingsideeën en het kredietonderzoek kan dit een beoordeling omvatten van de positieve ESG-kenmerken of wezenlijke risico's van elk bedrijf, of het gebruik van interne ESG-gerichte due-diligencemodellen voor overheden of bedrijven in combinatie met ESG-data van externe partijen. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden doorgaans belicht in kredietonderzoeksverslagen en kunnen de beleggingsbeslissingen en effectenselectie van de portefeuillebeheerders beïnvloeden. Voor een top-down-benadering kan de Fondsbeheerder de ESG-cijfers voor de portefeuille in zijn geheel bekijken via het Aladdin-systeem van BlackRock. De Fondsbeheerder neemt ook criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance in aanmerking tijdens de monitoring na belegging en beoordeelt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille in overleg tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis-groep van BlackRock. Bij deze beoordeling wordt, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's geanalyseerd en besproken.

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 3,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 3,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1,75
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,64
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1,37
Naam Weging (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030 1,10
BANK OF CHINA LTD 2.62 04/08/2034 1,07
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 1,04
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0,95
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49 11/08/2041 0,91
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE I2 HEDGED USD 10,59 0,01 0,09 16/jul/2024 10,59 9,82 LU2112291955
KLASSE A2 EUR 13,11 0,01 0,08 16/jul/2024 13,37 12,30 LU2267099674
Class I6 CNH 87,89 0,08 0,09 16/jul/2024 88,61 85,80 LU1940842344
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,46 0,01 0,10 16/jul/2024 10,46 9,86 LU2631410169
KLASSE D2 HEDGED SGD 10,50 0,01 0,10 16/jul/2024 10,50 9,87 LU2631410243
KLASSE A8 HEDGED HKD 100,71 0,07 0,07 16/jul/2024 101,18 98,16 LU2550100429
KLASSE A2 HEDGED USD 10,59 0,01 0,09 16/jul/2024 10,59 9,86 LU2070343392
KLASSE X2 HEDGED USD 11,00 0,01 0,09 16/jul/2024 11,00 10,17 LU2092937064
KLASSE D2 CNH 105,52 0,09 0,09 16/jul/2024 105,52 99,50 LU0827885731
KLASSE A2 CHF 12,78 0,00 0,00 16/jul/2024 13,04 11,80 LU0969580058
KLASSE A6 HEDGED USD 8,37 0,01 0,12 16/jul/2024 8,37 8,07 LU1847653141
KLASSE A6 HEDGED EUR 7,43 0,01 0,13 16/jul/2024 7,50 7,25 LU1847653224
KLASSE X3 USD 8,80 -0,02 -0,23 16/jul/2024 8,95 8,49 LU2469414325
KLASSE D6 HEDGED SGD 8,36 0,01 0,12 16/jul/2024 8,40 8,14 LU2325727282
KLASSE A6 HEDGED GBP 8,00 0,01 0,13 16/jul/2024 8,00 7,74 LU2077746779
KLASSE A8 HEDGED USD 10,10 0,01 0,10 16/jul/2024 10,15 9,83 LU2550100692
Class I6 Hedged SGD 8,40 0,01 0,12 16/jul/2024 8,43 8,18 LU2325727365
KLASSE I3 USD 8,62 -0,02 -0,23 16/jul/2024 8,76 8,31 LU1648248299
KLASSE A6 HEDGED CAD 8,08 0,00 0,00 16/jul/2024 8,09 7,83 LU2077746696
KLASSE A6 HEDGED NZD 8,16 0,01 0,12 16/jul/2024 8,16 7,87 LU2077746340
KLASSE D6 HEDGED USD 8,33 0,01 0,12 16/jul/2024 8,33 8,01 LU2243824054
Class SR2 Hedged EUR 9,59 0,01 0,10 16/jul/2024 9,59 9,01 LU2319961764
KLASSE I2 EUR 16,80 0,02 0,12 16/jul/2024 17,13 15,68 LU2011139461
Class SR2 CNH 100,83 0,09 0,09 16/jul/2024 100,83 95,01 LU2319961681
Class A10 Hedged USD 10,16 0,01 0,10 16/jul/2024 10,20 9,99 LU2708802587
Class SR3 USD 7,91 -0,02 -0,25 16/jul/2024 8,04 7,63 LU2319961921
KLASSE I5 HEDGED EUR 8,30 0,01 0,12 16/jul/2024 8,36 8,03 LU2298320776
Class SR2 Hedged USD 10,15 0,00 0,00 16/jul/2024 10,15 9,42 LU2319962069
Class SR4 Hedged GBP 9,03 0,01 0,11 16/jul/2024 9,03 8,40 LU2319961848
KLASSE D2 EUR 13,30 0,02 0,15 16/jul/2024 13,56 12,43 LU2290526164
KLASSE D2 HEDGED EUR 9,81 0,01 0,10 16/jul/2024 9,81 9,21 LU2112292417
KLASSE A3 CNH 64,77 0,06 0,09 16/jul/2024 64,88 62,87 LU0679941160
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,86 0,00 0,00 16/jul/2024 9,86 9,26 LU2112292094
KLASSE D4 HEDGED GBP 8,86 0,01 0,11 16/jul/2024 8,86 8,24 LU2112292177
KLASSE A6 HEDGED AUD 7,98 0,01 0,13 16/jul/2024 8,01 7,77 LU1852331039
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,12 0,01 0,12 16/jul/2024 8,19 7,93 LU1847653497
KLASSE I2 CNH 133,30 0,12 0,09 16/jul/2024 133,30 125,55 LU1574463128
KLASSE A3 HKD 69,35 -0,12 -0,17 16/jul/2024 70,55 67,06 LU0690034276
KLASSE A2 USD 14,27 -0,02 -0,14 16/jul/2024 14,31 13,42 LU0679941327
KLASSE D2 HEDGED USD 10,51 0,01 0,10 16/jul/2024 10,51 9,76 LU2112292250
KLASSE I4 HEDGED GBP 8,87 0,01 0,11 16/jul/2024 8,87 8,25 LU2112291872
KLASSE D2 USD 14,47 -0,03 -0,21 16/jul/2024 14,51 13,58 LU0719319435
KLASSE D6 CNH 84,20 0,07 0,08 16/jul/2024 85,03 82,30 LU2243823916
KLASSE A2 CNH 104,02 0,09 0,09 16/jul/2024 104,02 98,33 LU0679940949
KLASSE A3 SGD 11,95 0,00 0,00 16/jul/2024 12,15 11,67 LU2298379152
Class SR6 Hedged USD 9,01 0,01 0,11 16/jul/2024 9,01 8,66 LU2391915761
Class I6 USD Hedged USD 8,82 0,01 0,11 16/jul/2024 8,82 8,48 LU2134542930
KLASSE D3 USD 8,92 -0,02 -0,22 16/jul/2024 9,07 8,61 LU0683067952
KLASSE I2 USD 18,29 -0,03 -0,16 16/jul/2024 18,33 17,14 LU1588882974
Class SR6 Hedged HKD 87,61 0,07 0,08 16/jul/2024 87,72 84,92 LU2391915332
KLASSE A3 USD 8,88 -0,02 -0,22 16/jul/2024 9,03 8,57 LU0679941673
Class SR6 CNH 88,29 0,07 0,08 16/jul/2024 88,96 86,22 LU2391915688
KLASSE X2 USD 11,61 -0,02 -0,17 16/jul/2024 11,64 10,85 LU1733225855
Class SR6 Hedged EUR 8,53 0,01 0,12 16/jul/2024 8,56 8,30 LU2391915506
Class SR2 USD 13,83 -0,03 -0,22 16/jul/2024 13,87 12,97 LU2391915928
KLASSE A6 CNH 86,76 0,07 0,08 16/jul/2024 87,88 85,00 LU1852330734
Class SR6 Hedged SGD 8,78 0,01 0,11 16/jul/2024 8,81 8,55 LU2391915415
KLASSE A6 HEDGED HKD 79,90 0,06 0,08 16/jul/2024 80,07 77,69 LU1963769176
KLASSE A2 HEDGED JPY 892,00 1,00 0,11 16/jul/2024 892,00 865,00 LU2367605297

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.180 USD
-8,2%
8.980 USD
-3,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.180 USD
-8,2%
9.450 USD
-1,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.490 USD
4,9%
11.750 USD
5,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.010 USD
10,1%
12.290 USD
7,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten