Obligaties

EXHE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Twee belangrijke risico’s waaraan beleggingen in obligaties blootstaan, zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen. Het fonds belegt in vastrentende waarden die zijn uitgegeven door ondernemingen. Deze effecten staan bloot aan het risico dat de uitgevende onderneming de periodiek verschuldigde rente niet kan betalen en/of aan het einde van de looptijd niet in staat is de hoofdsom terug te betalen (het 'default-risico').
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 0,7 4,5 0,1 1,3 -0,1 0,4 2,4 1,8 -2,3 -13,3
Index (%) 1,3 4,5 0,2 1,3 0,0 0,4 2,4 1,8 -2,2 -13,1
  Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2023

4,63 -0,13 -1,43 -13,38 0,31
Index (%)

per 30/sep/2023

4,66 -0,04 -1,32 -13,29 0,34
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,67 -4,39 -1,81 -0,38 1,43
Index (%) 0,74 -4,30 -1,73 -0,32 1,56
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,06 1,61 1,05 1,13 0,67 -12,60 -8,74 -3,76 30,97
Index (%) 3,11 1,62 1,09 1,18 0,74 -12,36 -8,36 -3,13 34,11
Per 01 Jul 2013 veranderde de voor dit fonds getrackte index van eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe naar Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 07/dec/2023 EUR 585.195.023
Introductie fonds 02/dec/2004
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 07/dec/2023 6.229.790
Total Expense Ratio 0,10%
ISIN DE0002635265
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 30 april
Bloomberg-code R1JKEX GY
Creatie-koers per 07/dec/2023 95,82
Ophef-koers per 07/dec/2023 93,00

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 07/dec/2023 250
Indexniveau per 07/dec/2023 EUR 184,00
Index-code IBXXDECT
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 07/dec/2023 0,73
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2023 4,85%
Bèta 3 jr. per 30/nov/2023 1,00
Weighted Av YTM per 07/dec/2023 2,99%
Gewogen gem. coupon per 07/dec/2023 1,17%
Gewogen gem. looptijd per 07/dec/2023 4,68 Jahre
Option-adjusted duration per 07/dec/2023 4,45

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 25/okt/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 25/okt/2023 96,63
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 25/okt/2023 7,05
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 25/okt/2023 66,43
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 25/okt/2023 Bond EUR
Fondsen in peergroup per 25/okt/2023 286
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 25/okt/2023 1,96
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 25/okt/2023 98,65
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 25/okt/2023, op basis van posities per 30/sep/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 07/dec/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 07/dec/2023 0,00%
MSCI – Kernwapens per 07/dec/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 07/dec/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 07/dec/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 07/dec/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 07/dec/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 07/dec/2023 99,35%
Percentage niet-gedekt Fonds per 07/dec/2023 0,65%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 07/dec/2023
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
DZ HYP AG 13,70
COMMERZBANK AG 10,59
UNICREDIT BANK AG 9,47
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 8,40
BERLIN HYP AG 7,64
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 6,91
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 6,79
DEUTSCHE BANK AG 5,40
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4,74
BAYERISCHE LANDESBANK 4,45
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 07/dec/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 07/dec/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 07/dec/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXHE EUR 09/dec/2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02/feb/2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN
Borsa Italiana EXHE EUR 26/feb/2008 B2PRR64 R1JKEX IM R1JKEX.MI

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.400 EUR
-16,0%
7.840 EUR
-7,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.400 EUR
-16,0%
8.210 EUR
-6,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.730 EUR
-2,7%
9.910 EUR
-0,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.160 EUR
1,6%
10.310 EUR
1,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten