Multi-asset

ESG Multi-Asset Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/apr/2020 EUR 666,08
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 04/jan/1999
Introductiedatum aandelenklasse 04/jan/1999
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Moderate Allocation - Global
Index 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,49%
ISIN LU0093503497
Bloomberg-code MEREGBI
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 5598997
Bloomberg-indexcode MSWCGWEURH
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 3,80
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,51
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,28
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,22
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,19
Naam Weging (%)
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA 1,85
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 1,72
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF 1,66
ADOBE INC 1,23
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1,11
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,26 0,18 1,19 16,98 14,14 - LU0093503497 - -
KLASSE A8 HEDGED USD Uitkering maandelijks 9,37 0,10 1,08 10,48 8,70 - LU2092627202 - -
KLASSE I2 EUR - 10,40 0,11 1,07 11,57 9,64 - LU1822773989 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD - 9,44 0,11 1,18 10,52 8,75 - LU2077746001 - -
KLASSE A8 HEDGED SGD - 9,33 0,10 1,08 10,47 8,68 - LU2092937148 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 16,43 0,18 1,11 18,28 15,23 - LU0473185139 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 39,44 0,46 1,18 43,77 36,48 - LU0494093205 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 41,58 0,47 1,14 46,13 38,46 - LU0827879924 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Documenten

Documenten