Skip to content

Multi-asset

ESG Multi-Asset Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/dec/2019 EUR 731,99
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 04/jan/1999
Introductiedatum aandelenklasse 23/mei/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Moderate Allocation - Global
Index 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,75%
ISIN LU1822773989
Bloomberg-code BGFMI2E
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BG0B4D5
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 3,73
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,21
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 2,95
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,64
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,49
Naam Weging (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.05 12/01/2019 2,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,08
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 2,01
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 1,78
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1,38
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 EUR - 10,90 0,00 0,00 11,04 9,45 - LU1822773989 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD - 9,88 0,00 0,00 9,88 9,85 - LU2077746001 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 16,02 -0,01 -0,06 16,23 14,00 - LU0093503497 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 43,25 -0,02 -0,05 43,80 36,60 - LU0827879924 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 41,09 -0,02 -0,05 41,62 34,96 - LU0494093205 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 17,22 -0,02 -0,12 17,45 14,97 - LU0473185139 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Documenten

Documenten