Skip to content

Obligaties

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij, vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden, een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. De beleggingen van het fonds kunnen te maken krijgen met een beperkte liquiditeit, wat betekent dat het mogelijk is dat aandelen minder frequent en in kleinere aantallen verkocht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor kleinere ondernemingen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de waarde van deze beleggingen zich minder voorspelbaar ontwikkelt. In sommige gevallen kan het niet mogelijk zijn het effect voor de laatst genoteerde koers of tegen een als redelijk beschouwde prijs te verkopen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Het fonds kan beleggen in gestructureerde kredietproducten, zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten, die vervolgens worden aangeboden aan beleggers, die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties, maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen, maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/mrt/2020 EUR 10.205,34
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 04/jan/1999
Introductiedatum aandelenklasse 20/sep/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Diversified Bond - Short Term
Index Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,54%
ISIN LU0827878108
Bloomberg-code BGESD4E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7YK219
Bloomberg-indexcode LEUR500M13
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 19/jul/2019)

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 4,39
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 3,51
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #402 0.1 07/01/2021 3,06
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,43
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 2,32
Naam Weging (%)
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,04
SPAIN (KINGDOM OF) 0.25 07/30/2024 1,49
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 01/04/2022 1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.5 09/04/2022 1,10
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 14,55 0,15 1,04 15,02 14,35 - LU0827878108 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 9,74 0,10 1,04 10,01 9,60 - LU2092627384 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 16,78 0,17 1,02 17,24 16,54 - LU0147388861 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,40 0,15 0,98 15,91 15,19 - LU0093503810 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,68 0,11 1,04 10,95 10,52 - LU1499592035 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 15,90 0,16 1,02 16,37 15,68 - LU1523256227 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 10,00 0,10 1,01 10,28 9,86 - LU0827891978 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 16,08 0,16 1,01 16,57 15,85 - LU0329592371 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,17 0,12 1,00 12,47 11,98 - LU0456865749 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 10,96 0,10 0,92 11,28 10,81 - LU0555993434 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 16,05 0,16 1,01 16,53 15,83 - LU0468289250 - -
KLASSE D4 HEDGED USD Eens per jaar 11,04 0,11 1,01 11,31 10,87 - LU0903533064 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 11,85 0,11 0,94 12,25 11,69 - LU0172403825 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 11,84 0,12 1,02 12,23 11,68 - LU0118255248 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,85 0,11 1,02 11,12 10,69 - LU1202926330 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,38 0,10 0,97 10,75 10,24 - LU0521028638 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 11,93 0,11 0,93 12,30 11,77 - LU0827878017 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 10,84 0,10 0,93 11,16 10,69 - LU0448387455 - -
KLASSE A4 HEDGED USD Eens per jaar 11,42 0,12 1,06 11,71 11,24 - LU0448387703 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,66 0,11 1,04 11,01 10,51 - LU0827877985 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 14,46 0,14 0,98 14,93 14,26 - LU0448386994 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Documenten

Documenten