Multi-asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 4,8 -2,1 4,9 7,3 -6,7 11,1 4,3 5,7 -14,8 8,1
Beperkende benchmark 1 (%) 6,3 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,81 -1,57 1,40 1,68 2,59
Beperkende benchmark 1 (%) 12,07 2,79 6,18 5,79 6,52
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,65 1,17 0,52 2,65 7,81 -4,63 7,20 18,19 32,48
Beperkende benchmark 1 (%) 5,85 1,45 1,39 5,85 12,07 8,60 34,98 75,54 100,23
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

-2,19 14,92 -13,80 2,63 7,81
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

4,99 18,39 -11,44 9,43 12,07

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/jul/2024
USD 4.524.264.946
Introductie fonds
28/jun/2012
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU0944772804
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGMAD4E
Introductiedatum
03/jul/2013
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,85%
Kostenratio
0,60%
Minimale eerste inleg
EUR 100.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Moderate Allocation - Global
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BBHXNX2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
3.119
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
8,97%
P/E-ratio
per 28/jun/2024
14,58
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
10,36%
Effectieve duration
per 28/jun/2024
2,22 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/jun/2024
5,59
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 28/jun/2024
1,72
Modified duration
per 28/jun/2024
2,68
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
2,52 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek en de due diligence, in combinatie met andere informatie. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het BlackRock Investment Stewardship-team om met emittenten in dialoog te gaan over wezenlijke thema's op het gebied van milieu, maatschappij of governance, of worden verkregen van externe aanbieders. In het kader van de continue monitoring van de portefeuille bespreekt de Fondsbeheerder op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 03/mei/2024)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,11
ISH US MBS ETF USD DIST 1,17
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,98
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 0,80
Naam Weging (%)
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.267/24/2024 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,56
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,53
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024 0,51
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D4G HEDGED EUR 7,86 0,01 0,13 12/jul/2024 7,86 6,86 LU0944772804
KLASSE A4G USD 9,03 0,01 0,11 12/jul/2024 9,03 7,84 LU1301847155
KLASSE D6 HEDGED SGD 9,72 0,02 0,21 12/jul/2024 9,72 8,87 LU2472302624
KLASSE D2 HEDGED EUR 12,18 0,02 0,16 12/jul/2024 12,18 10,63 LU1062843344
KLASSE A4G HEDGED CHF 7,36 0,01 0,14 12/jul/2024 7,50 6,59 LU1373034260
KLASSE I2 USD 14,36 0,03 0,21 12/jul/2024 14,36 12,36 LU1523255922
KLASSE A3G EUR 8,12 0,00 0,00 12/jul/2024 8,21 7,59 LU1238068834
KLASSE A6 HEDGED JPY 1.002,00 2,00 0,20 12/jul/2024 1.026,00 946,00 LU2655523079
KLASSE A2 HEDGED CHF 10,97 0,02 0,18 12/jul/2024 10,97 9,81 LU0784383472
KLASSE D2 HEDGED CHF 11,78 0,01 0,08 12/jul/2024 11,78 10,47 LU1373034187
KLASSE A6 USD 8,24 0,02 0,24 12/jul/2024 8,24 7,47 LU0784384876
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,16 0,02 0,20 12/jul/2024 10,31 9,49 LU2655523152
KLASSE A5G USD 8,80 0,02 0,23 12/jul/2024 8,85 8,00 LU0784383803
KLASSE A6 HEDGED HKD 77,05 0,12 0,16 12/jul/2024 77,16 70,42 LU0784385170
KLASSE A2 USD 15,96 0,03 0,19 12/jul/2024 15,96 13,84 LU0784385840
KLASSE I2 HEDGED EUR 11,21 0,02 0,18 12/jul/2024 11,21 9,78 LU1523256144
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,01 0,01 0,13 12/jul/2024 8,01 7,27 LU0871640123
KLASSE A8 HEDGED CNH 82,84 0,14 0,17 12/jul/2024 82,84 75,02 LU1257007564
KLASSE X2 USD 19,64 0,04 0,20 12/jul/2024 19,64 16,83 LU0784385766
KLASSE D4G HEDGED CHF 7,92 0,01 0,13 12/jul/2024 8,00 7,04 LU1373034344
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,44 0,01 0,16 12/jul/2024 6,46 5,93 LU1133085917
KLASSE D2 USD 17,07 0,03 0,18 12/jul/2024 17,07 14,71 LU0784385337
Class X5G GBP Hedged GBP 9,08 0,02 0,22 12/jul/2024 9,09 8,18 LU1877504073
KLASSE A2 HEDGED EUR 11,16 0,02 0,18 12/jul/2024 11,16 9,81 LU0784383399
KLASSE A5G HEDGED SGD 7,34 0,01 0,14 12/jul/2024 7,43 6,76 LU0784384363
KLASSE A8 HEDGED GBP 7,62 0,01 0,13 12/jul/2024 7,62 6,88 LU1003077663
KLASSE A8 HEDGED CAD 7,54 0,01 0,13 12/jul/2024 7,54 6,85 LU1003077580
KLASSE D6 HEDGED GBP 8,29 0,02 0,24 12/jul/2024 8,29 7,49 LU1791173633
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,37 0,01 0,14 12/jul/2024 7,40 6,78 LU0949170426
KLASSE A5G HEDGED AUD 7,98 0,01 0,13 12/jul/2024 8,07 7,34 LU0949170269
KLASSE A8 HEDGED NZD 7,76 0,02 0,26 12/jul/2024 7,76 7,03 LU0949170343
KLASSE A4G HEDGED EUR 6,91 0,01 0,14 12/jul/2024 6,91 6,07 LU0784383712
Class X8 Hedged AUD 9,22 0,02 0,22 12/jul/2024 9,22 8,22 LU1270847269
KLASSE A2 EUR 14,64 0,01 0,07 12/jul/2024 14,71 13,02 LU1162516477
KLASSE I5G HEDGED EUR 7,39 0,01 0,14 12/jul/2024 7,45 6,76 LU1129992480
KLASSE D6 USD 9,09 0,01 0,11 12/jul/2024 9,09 8,19 LU1003077408

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.210 EUR
-27,9%
5.410 EUR
-11,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.890 EUR
-21,1%
8.960 EUR
-2,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.660 EUR
-3,4%
10.420 EUR
0,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.450 EUR
14,5%
12.010 EUR
3,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten