Multi-asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016
Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

1,18 10,69 1,23 5,52 -1,96
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,45 2,24 3,71 - 4,65
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,23 2,93 6,32 0,45 6,87 19,96 - 37,72

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in NZD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 13/aug/2020 USD 6.816,86
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 28/jun/2012
Introductiedatum aandelenklasse 17/jul/2013
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie Other Allocation
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,78%
ISIN LU0949170343
Bloomberg-code BGMAA8N
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BBVHRL6
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg NZD 5.000,00
Minimale vervolginleg NZD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 01/mei/2019)

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,85
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,89
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,55
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,50
AAPL SHELL ELN 010/20/2020 0,39
Naam Weging (%)
AMZN SHELL ELN 010/20/2020 0,33
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,32
MDPK_15-18A A1R 144A 0,31
CSCO CITIGROUP INC 13.098/7/2020 0,28
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,62 0,00 0,00 9,11 7,29 - LU0949170343 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 93,90 0,07 0,07 98,02 78,93 - LU1257007564 - -
KLASSE D4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,48 0,01 0,11 9,90 7,84 - LU1373034344 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,14 0,01 0,11 9,63 7,59 - LU1373034260 - -
KLASSE A3G EUR Uitkering maandelijks 8,27 -0,05 -0,60 9,49 7,65 - LU1238068834 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 9,79 0,00 0,00 10,25 8,18 - LU0784383803 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,40 0,00 0,00 10,67 8,60 - LU1523256144 - -
KLASSE A4G USD Eens per jaar 9,99 0,00 0,00 10,23 8,23 - LU1301847155 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,03 0,00 0,00 11,36 9,16 - LU0784383472 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 8,98 0,00 0,00 9,51 7,59 - LU0871640123 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,19 0,00 0,00 9,61 7,75 - LU0784384876 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 16,52 0,01 0,06 16,66 13,52 - LU0784385766 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,44 0,00 0,00 11,73 9,47 - LU1373034187 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,81 0,00 0,00 15,00 12,16 - LU0784385337 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 8,47 0,01 0,12 8,95 7,10 - LU0784384363 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,81 0,00 0,00 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,34 0,00 0,00 14,59 11,82 - LU0784385840 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,36 0,00 0,00 12,51 10,14 - LU1523255922 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,39 0,00 0,00 11,70 9,43 - LU1062843344 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 88,60 0,05 0,06 92,69 74,66 - LU0784385170 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks (vast) 7,80 0,01 0,13 8,28 6,63 - LU1133085917 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 8,25 0,00 0,00 8,69 6,86 - LU0784383712 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,78 0,01 0,10 10,18 8,22 - LU1003077408 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,76 0,01 0,10 10,27 8,15 - LU1877504073 - -
KLASSE D4G HEDGED EUR Eens per jaar 9,05 0,00 0,00 9,44 7,49 - LU0944772804 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 8,55 0,01 0,12 9,03 7,23 - LU0949170426 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,73 0,01 0,10 10,21 8,17 - LU1270847269 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD Eens per kwartaal 9,33 0,00 0,00 9,92 7,84 - LU0949170269 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,50 0,00 0,00 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,49 0,01 0,12 8,95 7,18 - LU1003077580 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 12,10 -0,07 -0,58 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
KLASSE D6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,21 0,00 0,00 9,73 7,80 - LU1791173633 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 8,47 0,01 0,12 8,91 7,14 - LU1003077663 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten