Aandelen

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/apr/2020 USD 597,66
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 18/sep/2015
Introductiedatum aandelenklasse 18/nov/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,43%
ISIN LU1321847987
Bloomberg-code BREMD2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BZ08YC8
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/mrt/2020
Naam Weging (%)
CHINA MOBILE LTD 4,80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,45
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 4,28
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,76
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,56
Naam Weging (%)
AYALA CORPORATION 3,56
CRRC CORP LTD 3,36
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,25
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,13
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD 3,04
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 130,64 3,60 2,83 184,46 108,03 - LU1321847987 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 66,24 0,18 0,27 99,51 56,24 - LU1971548455 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 65,81 0,18 0,27 100,00 55,88 - LU1971548372 - -
KLASSE I2 USD - 74,68 0,21 0,28 111,58 63,53 - LU1946828917 - -
KLASSE D2 GBP - 91,08 2,40 2,71 126,47 79,00 - LU1896777239 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 121,46 3,44 2,91 177,74 100,26 - LU1321848019 - -
KLASSE D4 USD - 73,10 2,08 2,93 106,18 60,42 - LU1990956846 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 132,44 3,77 2,93 192,38 109,47 - LU1321847714 - -
KLASSE I2 EUR - 78,55 2,17 2,84 110,82 64,94 - LU1992117652 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 138,65 3,94 2,92 201,66 114,63 - LU1289970086 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 150,39 4,30 2,94 217,72 124,23 - LU1289970169 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Documenten

Documenten