Skip to content

Aandelen

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/okt/2019 USD 828,72
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 18/sep/2015
Introductiedatum aandelenklasse 13/feb/2019
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,18%
ISIN LU1946828917
Bloomberg-code BSESI2U
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BJJMGK1
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2019
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,88
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3,75
PETROLEO BRASILEIRO SA 3,52
BANK OF CHINA LTD 3,40
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3,21
Naam Weging (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,11
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,10
TURK HAVA YOLLARI 3,04
MS_EMUSD 2,90
PRUDENTIAL PLC 2,84
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 USD - 97,97 0,42 0,43 109,49 90,71 - LU1946828917 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 177,37 0,76 0,43 199,00 157,30 - LU1289970086 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 190,76 0,83 0,44 212,12 166,24 - LU1289970169 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 156,41 0,67 0,43 177,74 142,28 - LU1321848019 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 169,03 0,73 0,43 189,17 149,18 - LU1321847714 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 87,70 0,36 0,41 100,00 81,73 - LU1971548372 - -
KLASSE I2 EUR - 98,32 0,69 0,71 105,93 90,03 - LU1992117652 - -
KLASSE D4 USD - 93,29 0,40 0,43 103,24 86,40 - LU1990956846 - -
KLASSE D2 GBP - 113,18 0,26 0,23 126,47 98,68 - LU1896777239 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 163,79 1,15 0,71 179,03 140,04 - LU1321847987 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 88,09 0,38 0,43 89,86 81,85 - LU1971548455 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Documenten

Documenten