Obligaties

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 08/apr/2020 EUR 843,90
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 28/mei/2013
Introductiedatum aandelenklasse 28/mei/2013
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Diversified Bond
Index BBG Barc Euro Aggregate Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,05%
ISIN LU0826455353
Bloomberg-code BGIEAX2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8BWRF4
Bloomberg-indexcode LBEATREU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Posities

Posities

per 31/mrt/2020
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,59
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,58
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,52
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,51
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,51
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,50
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,45
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,43
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2022 0,42
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 0,41
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 122,02 -0,51 -0,42 128,41 120,31 - LU0826455353 - -
KLASSE D2 EUR - 103,51 -0,44 -0,42 109,06 102,09 - LU1811365375 - -
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 110,74 -0,47 -0,42 117,66 110,25 - LU0916238545 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 118,05 -0,50 -0,42 124,61 116,78 - LU0836513423 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Darren Wills
Darren Wills

Documenten

Documenten