Skip to content

Multi-asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds kan beleggen exchange traded funds (ETF’s) die blootstelling hebben aan vastgoed effecten en grondstoffen (via een index). Vastgoedbeleggingen zijn onderhevig aan ongunstige veranderingen in de economische omstandigheden ongunstige lokale marktomstandigheden en risico's verbonden aan de overname financiering eigendom exploitatie en de vervreemding van onroerend goed. De onderliggende grondstoffenindex kan de belegging concentreren op geselecteerde commodity futures van multinationale markten. Dit maakt het exchange traded fund zeer afhankelijk van de prestaties van de betrokken grondstoffenmarkten. Het Fonds kan meer dan 10% van zijn netto vermogenswaarde beleggen in andere beleggingsfondsen. Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2019

-0,60 -3,05 7,18 -3,93 9,59
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,93 2,43 0,52 - 2,50
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,19 -2,84 -2,09 1,93 7,46 2,62 - 19,26

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/mrt/2020 EUR 961,91
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 28/jan/2011
Introductiedatum aandelenklasse 09/jan/2013
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie SEK Flexible Allocation
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,76%
ISIN LU0871610134
Bloomberg-code BSDEDSK
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B96ZZJ5
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SEK 1.000.000,00
Minimale vervolginleg SEK 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/mei/2016
Naam Weging (%)
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 19,01
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 9,01
BGF Euro Corporate Bond Fund 7,48
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 7,07
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E 5,07
Naam Weging (%)
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 4,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 4,38
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap 4,31
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 4,24
BSF BlackRock Impact World Equity Fund 3,65
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED SEK Niet uitkerend 119,42 1,24 1,05 132,25 113,28 - LU0871610134 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 125,69 1,30 1,05 138,95 119,39 - LU0496819334 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 110,28 1,14 1,04 122,10 104,76 - LU0496817981 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 93,63 0,98 1,06 103,31 89,11 - LU2079411406 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 116,60 1,20 1,04 129,01 110,77 - LU0586680109 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 119,39 1,24 1,05 132,06 113,41 - LU0572146941 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9.612,67 98,55 1,04 10.614,31 9.131,17 - LU1992118031 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 112,12 1,16 1,05 124,27 106,37 - LU0724654230 - -
KLASSE I2 CAD HEDGED CAD Niet uitkerend 110,05 1,15 1,06 121,59 104,54 - LU1355424828 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Documenten

Documenten