Obligaties

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Index (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-0,79 -0,80 -0,86 -0,41 2,77
Index (%)

per 31/mrt/2024

-0,66 -0,71 -0,72 -0,32 2,88
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,77 0,49 -0,03 -0,29 0,13
Index (%) 2,88 0,60 0,09 -0,20 0,22
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,75 0,30 0,75 1,67 2,77 1,48 -0,14 -2,90 2,08
Index (%) 0,78 0,30 0,78 1,73 2,88 1,81 0,43 -1,97 3,55

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 12/apr/2024 EUR 1.473.550.787
Fondsomvang per 12/apr/2024 EUR 1.473.556.501
Introductiedatum 29/jul/2008
Introductie fonds 29/jul/2008
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index eb.rexx® Government Germany 0-1
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 12/apr/2024 19.833.180
Total Expense Ratio 0,13%
ISIN DE000A0Q4RZ9
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code EBMMEX GY
Creatie-koers per 12/apr/2024 75,79
Ophef-koers per 12/apr/2024 73,56

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 11/apr/2024 8
Indexniveau per 12/apr/2024 EUR 118,90
Index-code I2IC
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 11/apr/2024 0,87
Standaarddeviatie (3j) per 31/mrt/2024 0,60%
Bèta 3 jr. per 31/mrt/2024 1,00
Weighted Av YTM per 11/apr/2024 3,49%
Gewogen gem. coupon per 11/apr/2024 0,97%
Gewogen gem. looptijd per 11/apr/2024 0,51 Jahre
Option-adjusted duration per 11/apr/2024 0,50

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/jan/2024 AA
MSCI ESG % Dekking per 19/jan/2024 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/jan/2024 7,41
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 19/jan/2024 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/jan/2024 Bond EMU Government ST
Fondsen in peergroup per 19/jan/2024 50
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/jan/2024 0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/jan/2024, op basis van posities per 31/dec/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Estland

 • Frankrijk

 • Italië

 • Letland

 • Liechtenstein

 • Litouwen

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Oostenrijk

 • Polen

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

Posities

Posities

per 11/apr/2024
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,92
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 11/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 11/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 11/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXVM EUR 29/jul/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27/mei/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.720 EUR
-2,8%
9.570 EUR
-1,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.080 EUR
0,8%
9.910 EUR
-0,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten