Aandelen

BSF European Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. Het fonds kan in het kader van complexe beleggingsstrategieën intensief gebruik maken van derivaten. Dit omvat onder meer het creëren van short-posities waarbij de beheerder kunstmatig een effect verkoopt dat het fonds op dat moment niet in bezit heeft. Derivaten kunnen ook gebruikt worden om een exposure te creëren die groter is dan de netto-vermogenswaarde van het fonds. Beheerders duiden dit aan als “een hefboom creëren” of ook als “leverage” of “gearing”. Als gevolg hiervan zal een kleine positieve of negatieve schommeling op de beurs een groter effect hebben op de waarde van deze derivaten dan wanneer uitsluitend belegd zou zijn in het fysieke effect. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

5,73 5,12 5,80 1,20 11,31
Index (%)

per 31/mrt/2022

-0,38 -0,35 -0,42 -0,47 -0,55
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,09 5,85 5,46 - 3,71
Index (%)

per 30/apr/2022

-0,54 -0,48 -0,43 - -0,22
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,08 -0,56 2,60 8,09 18,58 30,45 - 42,66
Index (%)

per 30/apr/2022

-0,17 -0,04 -0,12 -0,54 -1,43 -2,15 - -2,16

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/mei/2022 EUR 1.526,64
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/apr/2022 111
Basisvaluta Euro
Introductiedatum Fonds 27/feb/2009
Introductiedatum aandelenklasse 25/jul/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Equity Market Neutral Other
Index 3 Month EURIBOR Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,37%
ISIN LU0802637750
Bloomberg-code BLEUD2R
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL B7KTDW8
Bloomberg-indexcode ECC0TR03
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, per 30/apr/2021, in vergelijking met 268 Equity Market Neutral Other fondsen.

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
NOVO NORDISK A/S 3,61
LONZA GROUP AG 2,88
ROYAL UNIBREW A/S 2,82
RELX PLC 2,22
DSV A/S 2,21
Naam Weging (%)
LINDE PLC 2,13
LOREAL SA 2,09
TELEPERFORMANCE 2,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 1,95
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 166,60 -0,82 -0,49 175,83 158,21 - LU0802637750 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 153,05 -0,77 -0,50 162,37 146,72 - LU0827970921 - -
KLASSE X2 EUR - 102,79 -0,63 -0,61 109,73 96,60 - LU2231577342 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 159,38 -0,80 -0,50 168,89 152,42 - LU0776931064 - -
KLASSE D2 USD - 102,46 -0,50 -0,49 108,24 97,30 - LU2213651438 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 147,93 -0,75 -0,50 157,23 142,39 - LU0414668557 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 147,99 -0,74 -0,50 157,29 142,44 - LU0411704413 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 155,73 -0,78 -0,50 165,20 149,27 - LU0414666189 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 149,83 -0,74 -0,49 159,24 144,06 - LU0748867792 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Documenten

Documenten