Obligaties

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%)
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-16,93 - - - -12,92
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,06 1,69 -0,75 -13,18 -16,93 - - - -16,17
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- - - - -18,76

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 18/aug/2022 USD 1.437.980.955
Introductiedatum 21/apr/2021
Introductie fonds 26/jun/1997
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,68%
Kostenratio 0,60%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 50.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGLCBSR
ISIN LU2319963463
SEDOL BM9FQS9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/jul/2022 176
Rendement 12 mnd. per 31/jul/2022 6,09
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 29/jul/2022 9,62%
Modified duration per 29/jul/2022 4,75
Weighted Av YTM per 29/jul/2022 9,62%
Effectieve duration per 29/jul/2022 4,78 jaar
Gewogen gem. looptijd per 29/jul/2022 6,81 jaar
WAL to Worst per 29/jul/2022 6,81 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 29/jul/2022
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,70
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,45
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class SR3 Hedged GBP Uitkering maandelijks 7,99 -0,07 -0,87 18/aug/2022 10,02 7,52 LU2319963463 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,06 -0,04 -0,78 18/aug/2022 6,34 4,76 LU0995345831 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 22,50 -0,18 -0,79 18/aug/2022 26,64 21,03 LU0383940458 -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 21,46 -0,16 -0,74 18/aug/2022 24,40 20,60 LU1065150267 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 2,94 -0,03 -1,01 18/aug/2022 3,66 2,76 LU0278477574 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 22,35 -0,07 -0,31 18/aug/2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 8,73 -0,07 -0,80 18/aug/2022 10,36 8,16 LU1505939139 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,17 -0,06 -0,83 18/aug/2022 8,57 6,71 LU0358998713 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,26 -0,05 -0,79 18/aug/2022 7,61 5,87 LU0359002093 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 7,33 -0,06 -0,81 18/aug/2022 9,16 6,85 LU1495982867 -
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 9,32 -0,09 -0,96 18/aug/2022 10,36 8,80 LU1554267051 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,42 -0,06 -0,71 18/aug/2022 10,17 7,88 LU2319963380 -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 8,08 -0,06 -0,74 18/aug/2022 10,03 7,59 LU2319963620 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,49 -0,05 -0,76 18/aug/2022 7,85 6,08 LU0622213642 -
Class SR2 USD - 8,63 -0,07 -0,80 18/aug/2022 10,22 8,07 LU2319963547 -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 23,27 -0,17 -0,73 18/aug/2022 28,64 21,87 LU0388349754 -
KLASSE I2 CHF - 21,58 -0,16 -0,74 18/aug/2022 24,50 20,71 LU1781817694 -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 2,93 -0,01 -0,34 18/aug/2022 3,11 2,73 LU0278457469 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 20,90 -0,16 -0,76 18/aug/2022 24,86 19,54 LU0278470058 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 12,26 -0,10 -0,81 18/aug/2022 15,06 11,46 LU0548402170 -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 7,24 -0,02 -0,28 18/aug/2022 7,87 6,83 LU1694209807 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 2,97 -0,02 -0,67 18/aug/2022 3,68 2,79 LU0278470132 -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 12,12 -0,04 -0,33 18/aug/2022 12,86 11,30 LU0827884924 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 5,60 -0,04 -0,71 18/aug/2022 7,12 5,27 LU1676225185 -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,79 -0,04 -0,83 18/aug/2022 6,00 4,51 LU0827884841 -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 19,93 -0,15 -0,75 18/aug/2022 22,77 19,14 LU0938162186 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 22,62 -0,18 -0,79 18/aug/2022 26,75 21,14 LU0520955575 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,39 -0,10 -0,80 18/aug/2022 14,80 11,60 LU0827885491 -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 96,24 -0,74 -0,76 18/aug/2022 118,44 90,45 LU0827885061 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 8,90 -0,06 -0,67 18/aug/2022 10,45 8,29 LU0827884684 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,42 -0,07 -0,93 18/aug/2022 8,96 6,96 LU1688375184 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,64 -0,05 -0,88 18/aug/2022 7,21 5,32 LU1408528302 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 8,47 -0,06 -0,70 18/aug/2022 10,00 7,90 LU0480535052 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 6,47 -0,05 -0,77 18/aug/2022 7,61 6,04 LU0344905624 -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,79 -0,04 -0,83 18/aug/2022 6,01 4,51 LU0575500318 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 22,23 -0,07 -0,31 18/aug/2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 12,34 -0,09 -0,72 18/aug/2022 15,15 11,53 LU0827885228 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,72 -0,05 -0,74 18/aug/2022 8,11 6,29 LU0473186707 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,54 -0,06 -0,79 18/aug/2022 8,98 7,06 LU0827884767 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,19 -0,04 -0,33 18/aug/2022 12,85 11,21 LU0827885145 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 12,27 -0,10 -0,81 18/aug/2022 15,23 11,52 LU0523291242 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 6,23 -0,05 -0,80 18/aug/2022 7,88 5,86 LU1408528211 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 12,11 -0,04 -0,33 18/aug/2022 12,77 11,16 LU0478974834 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,98 -0,04 -0,80 18/aug/2022 6,33 4,69 LU1133072774 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 74,46 -0,62 -0,83 18/aug/2022 90,59 69,90 LU1715605868 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 20,64 -0,07 -0,34 18/aug/2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 2,91 -0,01 -0,34 18/aug/2022 3,09 2,71 LU0278461065 -
KLASSE I2 GBP - 18,85 -0,05 -0,26 18/aug/2022 19,39 17,31 LU1741217027 -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 7,24 -0,03 -0,41 18/aug/2022 7,74 6,71 LU0995350831 -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,39 -0,01 -0,19 18/aug/2022 5,51 4,93 LU1688375267 -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,05 -0,05 -0,98 18/aug/2022 6,36 4,76 LU0995336418 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,12 -0,05 -0,81 18/aug/2022 7,41 5,74 LU0623004180 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 61,49 -0,49 -0,79 18/aug/2022 78,28 57,93 LU1408528484 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,39 -0,02 -0,31 18/aug/2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 6,06 -0,05 -0,82 18/aug/2022 7,70 5,71 LU1408528641 -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 7,38 -0,06 -0,81 18/aug/2022 9,31 6,90 LU1954752702 -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 507,94 -0,55 -0,11 18/aug/2022 534,05 473,17 LU1791177113 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 6,25 -0,05 -0,79 18/aug/2022 7,89 5,88 LU1408528724 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten