Grondstoffen

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.

De index is geen benchmark in de zin van Verordening (EU) 2016/1011.

 

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -35,2 -18,4 -13,8 17,0 3,4 -8,7 16,2 46,2 -13,0 3,5
Index (%) -34,9 -18,1 -13,5 17,5 3,8 -8,3 16,7 46,8 -12,8 3,7
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

-5,43 16,77 44,01 -20,92 9,85
Index (%)

per 30/jun/2023

-5,05 17,25 44,38 -20,76 10,07
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
36,45 -3,76 10,54 0,03 -4,25
Index (%) 36,72 -3,56 10,86 0,37 -3,91
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,33 0,72 5,45 19,42 36,45 -10,85 65,05 0,29 -41,62
Index (%) 2,46 0,74 5,50 19,54 36,72 -10,29 67,42 3,79 -39,00

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETC, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETC. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 22/sep/2023 USD 510.405.167
Introductie fonds 08/apr/2011
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Grondstoffen
Index London Silver Fix Price
Uitgegeven aandelen per 22/sep/2023 22.553.168
Tonnen in bewaring per 22/sep/2023 671,27
Ounces in bewaring per 22/sep/2023 21.581.725,52
Dagelijkse metaalwaarde per effect per 22/sep/2023 0,956926562
Total Expense Ratio 0,20%
ISIN IE00B4NCWG09
Gebruik van winst Geen inkomsten
Domicilie Ierland
Productstructuur Fysiek metaal
Herwegingsfrequentie Niet uitkerend
Methodologie Physical Replication
UCITS Nee
Conform UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares Physical Metals plc
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Einde boekjaar 30 april
Bloomberg-code SSLN LN

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Index Level per 22/sep/2023 USD 2.365,00
Index Ticker SLVRLN

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Singapore

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange SSLN GBP 11/apr/2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L
London Stock Exchange ISLN USD 11/apr/2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
4.560 USD
-54,4%
1.030 USD
-36,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.010 USD
-29,9%
6.080 USD
-9,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.580 USD
-4,2%
12.300 USD
4,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.180 USD
71,8%
19.100 USD
13,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten