Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totaalrendement (%) 18,0
Index (%) 22,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2012
Tot
31/dec/2013
Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2017

- - - - 18,02
Index (%)

per 31/dec/2017

- - - - 22,40
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,23 - - - -
Index (%) 25,83 - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,00 0,00 0,00 3,99 15,23 - - - -
Index (%) 5,28 5,28 9,02 13,73 25,83 - - - -

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 16/okt/2017
USD 59.048.724
Introductiedatum
29/nov/2016
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
Index Ticker
NDDUWI
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
IE00B630W685
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIWUFI
Fondsomvang
per 16/jul/2024
USD 23.545.653.847
Introductie fonds
15/apr/2010
Basisvaluta
USD
Index
MSCI World Net TR Index
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,01%
Kostenratio
0,00%
Minimale eerste inleg
USD 1.000.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B630W68

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
1.430
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 28/jun/2024
22,88
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2017
1,48
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 28/jun/2024
3,36

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,47%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,45%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,13%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,53%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,06%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,33%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,24%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
99,90%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
0,10%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,74% en voor oliezand 2,45%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 4,77
APPLE INC 4,67
NVIDIA CORP 4,67
AMAZON COM INC 2,73
META PLATFORMS INC CLASS A 1,67
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,62
ALPHABET INC CLASS C 1,42
ELI LILLY 1,11
BROADCOM INC 1,07
JPMORGAN CHASE & CO 0,88
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flex USD 11,87 0,01 0,09 16/okt/2017 11,87 9,96 IE00B630W685
KLASSE D EUR 21,76 0,15 0,72 16/jul/2024 21,76 16,59 IE00BD0NCM55
Inst GBP 43,38 0,28 0,65 16/jul/2024 43,42 34,30 IE00B62C5H76
Flex Hedged EUR 18,40 0,09 0,46 16/jul/2024 18,40 13,80 IE00BFZPRS19
Class D Hedged GBP 18,11 0,08 0,46 16/jul/2024 18,11 13,64 IE00BGL88775
Inst USD 35,34 0,13 0,37 16/jul/2024 35,34 26,21 IE00B62WG306
Class D Hedged SGD 12,01 0,06 0,46 16/jul/2024 12,01 9,02 IE000XUK0R09
Inst GBP 29,41 0,19 0,65 16/jul/2024 29,44 23,53 IE00B62HNT07
Flex EUR 23,89 0,17 0,72 16/jul/2024 23,89 18,42 IE00B61MGS68
Flex USD 44,11 0,16 0,37 16/jul/2024 44,11 32,68 IE00B616R411
Flex EUR 50,47 0,36 0,72 16/jul/2024 50,47 38,46 IE00B61D1398
KLASSE D SGD 14,79 0,09 0,62 16/jul/2024 14,79 11,15 IE000NNYZMJ7
Flex Hedged SGD 16,26 0,08 0,47 16/jul/2024 16,26 12,20 IE00BN782T03
Inst EUR 38,07 0,27 0,72 16/jul/2024 38,07 29,37 IE00B62NV726
Inst Hedged EUR 17,53 0,08 0,47 16/jul/2024 17,53 13,17 IE00BJ023R69
Inst USD 28,05 0,10 0,37 16/jul/2024 28,05 21,04 IE00B62NX656
Class D Hedged EUR 12,49 0,06 0,46 16/jul/2024 12,49 9,38 IE000M0KK797
KLASSE D USD 21,76 0,08 0,37 16/jul/2024 21,76 16,14 IE00BD0NCN62
Flex GBP 44,76 0,29 0,65 16/jul/2024 44,81 35,36 IE00B61BMR49
Flex GBP 37,08 0,24 0,65 16/jul/2024 37,12 29,66 IE00B6385520
Flex Hedged GBP 19,16 0,09 0,46 16/jul/2024 19,16 14,25 IE00BFZPRR02
KLASSE D GBP 21,64 0,14 0,64 16/jul/2024 21,66 17,11 IE00BD0NCL49
Inst EUR 46,08 0,33 0,72 16/jul/2024 46,08 35,14 IE00B62WCL09

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.560 USD
-34,4%
3.300 USD
-19,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.050 USD
-19,5%
11.360 USD
2,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.080 USD
10,8%
15.530 USD
9,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.420 USD
54,2%
20.560 USD
15,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten