Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totaalrendement (%) 18,0
Index (%) 22,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2012
Tot
31/dec/2013
Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2017

- - - - 18,02
Index (%)

per 31/dec/2017

- - - - 22,40
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,23 - - - -
Index (%) 25,83 - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,00 0,00 0,00 3,99 15,23 - - - -
Index (%) 5,28 5,28 9,02 13,73 25,83 - - - -

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 16/okt/2017 USD 59.048.724
Fondsomvang per 29/sep/2023 USD 15.718.856.714
Introductiedatum 29/nov/2016
Introductie fonds 15/apr/2010
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI World Index
Index Ticker NDDUWI
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,01%
ISIN IE00B630W685
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Uitkeringsfrequentie Uitkering dagelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIWUFI
SEDOL B630W68

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 1.512
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 30/nov/2017 1,48
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 31/aug/2023 19,22
P/B-ratio per 31/aug/2023 2,97

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2023 0,60%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2023 0,49%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2023 0,56%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2023 0,29%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2023 0,13%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2023 0,30%
MSCI – Tabak per 31/aug/2023 0,60%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2023 99,68%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2023 0,32%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,74% en voor oliezand 2,75%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
APPLE INC 5,18
MICROSOFT CORP 4,06
AMAZON COM INC 2,23
NVIDIA CORP 2,14
ALPHABET INC CLASS A 1,42
Naam Weging (%)
TESLA INC 1,29
ALPHABET INC CLASS C 1,27
META PLATFORMS INC CLASS A 1,15
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,82
EXXON MOBIL CORP 0,79
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 16/okt/2017 11,87 9,96 IE00B630W685
Flex GBP Uitkering dagelijks 30,80 -0,05 -0,15 29/sep/2023 31,62 27,84 IE00B6385520
KLASSE D USD Niet uitkerend 16,84 -0,01 -0,09 29/sep/2023 18,04 13,75 IE00BD0NCN62
Class D Hedged GBP - 14,21 -0,02 -0,15 29/sep/2023 15,08 12,08 IE00BGL88775
KLASSE D SGD - 11,61 -0,02 -0,21 29/sep/2023 12,11 9,92 IE000NNYZMJ7
Inst Hedged EUR - 13,73 -0,02 -0,15 29/sep/2023 14,55 11,63 IE00BJ023R69
Class D Hedged SGD - 9,41 -0,01 -0,15 29/sep/2023 9,97 7,85 IE000XUK0R09
Flex Hedged EUR - 14,39 -0,02 -0,15 29/sep/2023 15,25 12,17 IE00BFZPRS19
Class D Hedged EUR - 9,78 -0,01 -0,15 29/sep/2023 10,36 8,27 IE000M0KK797
Inst GBP Eens per kwartaal 24,44 -0,04 -0,15 29/sep/2023 25,09 22,09 IE00B62HNT07
Flex Hedged SGD - 12,73 -0,02 -0,15 29/sep/2023 13,48 10,61 IE00BN782T03
Inst EUR Uitkering dagelijks 30,63 -0,10 -0,32 29/sep/2023 31,77 27,55 IE00B62NV726
Flex Hedged GBP - 14,84 -0,02 -0,15 29/sep/2023 15,70 12,34 IE00BFZPRR02
Flex USD Eens per kwartaal 34,11 -0,03 -0,09 29/sep/2023 36,52 27,82 IE00B616R411
Flex EUR Eens per kwartaal 19,21 -0,06 -0,32 29/sep/2023 19,92 17,27 IE00B61MGS68
Inst GBP Niet uitkerend 35,63 -0,05 -0,15 29/sep/2023 36,58 31,68 IE00B62C5H76
Flex EUR Eens per kwartaal 40,11 -0,13 -0,32 29/sep/2023 41,59 35,50 IE00B61D1398
KLASSE D EUR Niet uitkerend 17,30 -0,06 -0,32 29/sep/2023 17,94 15,33 IE00BD0NCM55
Inst USD Eens per kwartaal 21,97 -0,02 -0,09 29/sep/2023 23,60 18,24 IE00B62NX656
Flex GBP Niet uitkerend 36,72 -0,06 -0,15 29/sep/2023 37,70 32,61 IE00B61BMR49
Inst USD Eens per kwartaal 27,36 -0,02 -0,09 29/sep/2023 29,30 22,34 IE00B62WG306
KLASSE D GBP Niet uitkerend 17,77 -0,03 -0,15 29/sep/2023 18,24 15,79 IE00BD0NCL49
Inst EUR Eens per kwartaal 36,66 -0,12 -0,32 29/sep/2023 38,01 32,49 IE00B62WCL09

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.620 USD
-43,8%
3.310 USD
-19,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.050 USD
-19,5%
9.530 USD
-1,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.750 USD
7,5%
14.830 USD
8,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.420 USD
54,2%
20.560 USD
15,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten