Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

- - - - 7,09
Index (%)

per 30/sep/2020

- - - - 10,41
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,01 - - - 4,74
Index (%)

per 31/okt/2020

4,36 - - - 7,20
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,96 -3,17 -0,23 2,01 - - - 6,59
Index (%)

per 31/okt/2020

-1,42 -3,07 -0,16 4,36 - - - 10,05

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/nov/2020 USD 12.844,80
Introductiedatum Fonds 15/apr/2010
Introductiedatum aandelenklasse 14/jun/2019
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/okt/2020 1.603
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI World Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,20%
ISIN IE00BJ023R69
Bloomberg-code BGIWEHI
Kostenratio 0,19%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BJ023R6
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 6,75
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 46,72
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 99,57
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Equity Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/nov/2020 152,15
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 3
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 31/mei/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/okt/2020 0,56%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/okt/2020 1,33%
MSCI – Kernwapens per 30/okt/2020 0,52%
MSCI – Ketelkool per 30/okt/2020 0,12%
MSCI – Civiele vuurwapens per 30/okt/2020 0,18%
MSCI – Oliezand per 30/okt/2020 0,09%
MSCI – Tabak per 30/okt/2020 0,68%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/okt/2020 99,57%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/okt/2020 0,43%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,87% en voor oliezand 1,19%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
APPLE INC 4,32
MICROSOFT CORP 3,34
AMAZON COM INC 2,95
FACEBOOK CLASS A INC 1,45
ALPHABET INC CLASS C 1,13
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,11
JOHNSON & JOHNSON 0,83
PROCTER & GAMBLE 0,78
NESTLE SA 0,74
NVIDIA CORP 0,71
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst Hedged EUR - 12,00 0,04 0,33 12,00 7,65 11,99 IE00BJ023R69 12,01 -
Flex Hedged SGD - 10,60 0,04 0,35 10,60 9,39 10,59 IE00BN782T03 10,61 -
Inst EUR Eens per kwartaal 28,34 0,02 0,06 28,95 19,17 28,33 IE00B62WCL09 28,36 -
Flex USD Eens per kwartaal 29,64 0,14 0,46 29,64 18,04 29,63 IE00B616R411 29,66 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 14,68 0,07 0,46 14,68 8,94 14,67 IE00BD0NCN62 14,69 -
Flex Hedged EUR - 12,51 0,04 0,34 12,51 7,97 12,50 IE00BFZPRS19 12,52 -
Flex EUR Eens per kwartaal 15,51 0,01 0,06 16,22 10,70 15,51 IE00B61MGS68 15,53 -
Inst GBP Niet uitkerend 28,43 0,21 0,73 28,43 20,00 28,42 IE00B62C5H76 28,45 -
Flex GBP Uitkering dagelijks 25,71 0,19 0,73 25,71 18,24 25,71 IE00B6385520 25,74 -
Inst GBP Eens per kwartaal 20,40 0,15 0,73 20,40 14,47 20,39 IE00B62HNT07 20,41 -
Flex Hedged GBP - 12,50 0,04 0,35 12,50 7,94 12,50 IE00BFZPRR02 12,51 -
Inst EUR Uitkering dagelijks 24,77 0,01 0,06 25,60 16,90 24,76 IE00B62NV726 24,79 -
Inst USD Eens per kwartaal 20,05 0,09 0,46 20,05 12,31 20,04 IE00B62NX656 20,06 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 13,36 0,01 0,06 13,63 9,04 13,36 IE00BD0NCM55 13,37 -
Flex EUR Eens per kwartaal 30,88 0,02 0,06 31,50 20,87 30,87 IE00B61D1398 30,90 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 14,16 0,10 0,73 14,16 9,96 14,16 IE00BD0NCL49 14,17 -
Inst USD Eens per kwartaal 23,87 0,11 0,46 23,87 14,54 23,87 IE00B62WG306 23,89 -
Class D Hedged GBP - 12,63 0,04 0,35 12,63 8,08 12,62 IE00BGL88775 12,64 -
Flex GBP Niet uitkerend 29,18 0,21 0,73 29,18 20,51 29,17 IE00B61BMR49 29,20 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten