Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

29,99 14,73 14,56 7,92 5,29
Index (%)

per 30/sep/2020

29,85 14,41 14,44 7,76 5,24
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,29 9,19 14,19 - 11,52
Index (%)

per 30/sep/2020

5,24 9,08 14,03 - 11,37
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,26 -0,02 3,15 5,29 30,16 94,12 - 196,20
Index (%)

per 30/sep/2020

4,22 0,00 3,15 5,24 29,78 92,81 - 192,37

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 22/okt/2020 GBP 58.602.537
Net Assets of Fund per 22/okt/2020 USD 11.879.139.636,45
Basisvaluta USD
Valuta reeks GBP
Introductiedatum Fonds 15/apr/2010
Introductiedatum aandelenklasse 15/okt/2010
Rendement 12 mnd. per 30/sep/2020 1,65
Aantal posities per 30/sep/2020 1.603
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend Equity
Index MSCI World NET TR in GBP Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,01%
ISIN IE00B6385520
Bloomberg-code BGIWGFI
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B638552
Bloomberg-indexcode MSWRLDGBP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 1.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 6,71
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 46,86
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 99,56
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Equity Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/okt/2020 156,13
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 3
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/sep/2020 0,60%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/sep/2020 1,35%
MSCI – Kernwapens per 30/sep/2020 0,54%
MSCI – Ketelkool per 30/sep/2020 0,11%
MSCI – Civiele vuurwapens per 30/sep/2020 0,19%
MSCI – Oliezand per 30/sep/2020 0,10%
MSCI – Tabak per 30/sep/2020 0,70%
MSCI Betrokkenheid van bedrijfsleven % Dekking per 30/sep/2020 98,86%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,88% en voor oliezand 1,20%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, per 30/sep/2020, in vergelijking met 3225 Global Large-Cap Blend Equity fondsen.

Posities

Posities

per 30/sep/2020
Naam Weging (%)
APPLE INC 4,46
MICROSOFT CORP 3,36
AMAZON COM INC 2,96
FACEBOOK CLASS A INC 1,40
ALPHABET INC CLASS C 0,99
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 0,98
JOHNSON & JOHNSON 0,87
NESTLE SA 0,76
PROCTER & GAMBLE 0,76
VISA INC CLASS A 0,75
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex GBP Uitkering dagelijks 24,36 0,16 0,66 24,99 18,24 24,35 IE00B6385520 24,37 -
Inst EUR Uitkering dagelijks 23,26 0,12 0,53 25,60 16,90 23,25 IE00B62NV726 23,28 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 13,41 0,09 0,66 13,76 9,96 13,41 IE00BD0NCL49 13,42 -
Inst USD Eens per kwartaal 18,63 0,02 0,13 19,16 12,31 18,63 IE00B62NX656 18,65 -
Flex EUR Eens per kwartaal 28,99 0,15 0,53 31,50 20,87 28,98 IE00B61D1398 29,01 -
Flex EUR Eens per kwartaal 14,56 0,08 0,53 16,22 10,70 14,56 IE00B61MGS68 14,58 -
Flex USD Eens per kwartaal 27,54 0,04 0,13 28,32 18,04 27,54 IE00B616R411 27,57 -
Flex Hedged SGD - 9,89 0,02 0,25 10,12 9,86 9,88 IE00BN782T03 9,90 -
Flex GBP Niet uitkerend 27,64 0,18 0,66 28,36 20,51 27,63 IE00B61BMR49 27,66 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 12,55 0,07 0,53 13,63 9,04 12,54 IE00BD0NCM55 12,56 -
Flex Hedged GBP - 11,68 0,03 0,24 12,02 7,94 11,68 IE00BFZPRR02 11,69 -
Inst GBP Eens per kwartaal 19,32 0,13 0,65 19,83 14,47 19,32 IE00B62HNT07 19,34 -
Inst EUR Eens per kwartaal 26,61 0,14 0,53 28,95 19,17 26,60 IE00B62WCL09 26,63 -
Inst USD Eens per kwartaal 22,19 0,03 0,13 22,82 14,54 22,18 IE00B62WG306 22,21 -
Inst Hedged EUR - 11,22 0,03 0,24 11,55 7,65 11,22 IE00BJ023R69 11,23 -
Class D Hedged GBP - 11,81 0,03 0,24 12,24 8,08 11,80 IE00BGL88775 11,82 -
Inst GBP Niet uitkerend 26,93 0,18 0,65 27,64 20,00 26,92 IE00B62C5H76 26,95 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 13,64 0,02 0,13 14,03 8,94 13,64 IE00BD0NCN62 13,65 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex Hedged EUR - 11,70 0,03 0,24 12,04 7,97 11,70 IE00BFZPRS19 11,71 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten