Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 11/aug/2020 EUR 848.115.982
Net Assets of Fund per 11/aug/2020 USD 12.964.452.480,36
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 15/apr/2010
Introductiedatum aandelenklasse 25/jun/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend Equity
Index MSCI World Index Net EUR
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,01%
ISIN IE00B61D1398
Bloomberg-code BGIWEFA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B61D139
Bloomberg-indexcode MSWRLNEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 09/jul/2020 46,37
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 09/jul/2020 Equity Global
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 09/jul/2020, op basis van posities vanaf 29/feb/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Naam Weging (%)
APPLE INC 4,24
MICROSOFT CORP 3,38
AMAZON COM INC 3,06
FACEBOOK CLASS A INC 1,39
ALPHABET INC CLASS C 1,04
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,02
JOHNSON & JOHNSON 0,88
NESTLE SA 0,79
VISA INC CLASS A 0,74
PROCTER & GAMBLE 0,74
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex EUR Eens per kwartaal 28,31 -0,01 -0,04 31,50 20,87 28,30 IE00B61D1398 28,33 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 12,26 -0,01 -0,04 13,63 9,04 12,25 IE00BD0NCM55 12,27 -
Flex Hedged GBP - 11,39 0,00 -0,01 11,96 7,94 11,39 IE00BFZPRR02 11,40 -
Flex USD Eens per kwartaal 26,76 -0,01 -0,05 27,33 18,04 26,75 IE00B616R411 26,78 -
Inst GBP Eens per kwartaal 18,85 0,00 -0,02 19,64 14,47 18,84 IE00B62HNT07 18,86 -
Flex Hedged EUR - 11,41 0,00 -0,01 11,91 7,97 11,41 IE00BFZPRS19 11,42 -
Flex EUR Eens per kwartaal 14,44 -0,01 -0,04 16,22 10,70 14,44 IE00B61MGS68 14,45 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 13,26 -0,01 -0,05 13,55 8,94 13,25 IE00BD0NCN62 13,27 -
Flex GBP Niet uitkerend 26,87 -0,01 -0,02 27,74 20,51 26,86 IE00B61BMR49 26,89 -
Inst EUR Eens per kwartaal 26,00 -0,01 -0,04 28,95 19,17 25,99 IE00B62WCL09 26,02 -
Inst USD Eens per kwartaal 21,56 -0,01 -0,05 22,04 14,54 21,56 IE00B62WG306 21,58 -
Inst Hedged EUR - 10,95 0,00 -0,01 11,43 7,65 10,95 IE00BJ023R69 10,96 -
Inst GBP Niet uitkerend 26,19 -0,01 -0,02 27,05 20,00 26,18 IE00B62C5H76 26,21 -
Inst EUR Uitkering dagelijks 22,80 -0,01 -0,04 25,60 16,90 22,79 IE00B62NV726 22,81 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 13,04 0,00 -0,02 13,47 9,96 13,04 IE00BD0NCL49 13,05 -
Class D Hedged GBP - 11,55 0,00 -0,01 12,24 8,08 11,55 IE00BGL88775 11,56 -
Inst USD Eens per kwartaal 18,17 -0,01 -0,05 18,73 12,31 18,16 IE00B62NX656 18,18 -
Flex GBP Uitkering dagelijks 23,76 0,00 -0,02 24,76 18,24 23,75 IE00B6385520 23,78 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten