Multi-asset

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 12,0 -2,8 10,7 12,1 -5,7 21,3 1,2
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,8 0,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,67 5,13 6,56 - 5,36
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,09 0,55 0,50 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,71 3,27 0,24 7,79 15,67 16,20 37,39 - 54,37
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,02 0,01 0,02 0,03 0,09 1,65 2,54 - -
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

10,81 7,12 6,52 -8,21 15,56
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2021

0,44 0,41 0,80 - 0,14

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 13/mei/2021 GBP 2.999.768
Fondsomvang per 01/jun/2023 EUR 277.957.688
Introductiedatum 07/jan/2013
Introductie fonds 31/jul/2007
Valuta reeks GBP
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Multi-asset
Vergelijkende benchmark 1 3 month SONIA Compounded in Arrears
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,02%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 1.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie GBP Flexible Allocation
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIADAS
ISIN IE00B91QJN52
SEDOL B91QJN5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/apr/2023 2.237
Rendement 12 mnd. per 31/aug/2021 0,61
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2021 11,46%
Bèta 3 jr. per 30/apr/2021 -8,42
P/E-ratio per 28/apr/2023 13,98
P/B-ratio per 28/apr/2023 1,85
Yield to Maturity per 28/apr/2023 2,54%
Modified duration per 28/apr/2023 5,62
Effectieve duration per 28/apr/2023 5,29 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/apr/2023 2,90 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/mei/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 19/mei/2023 91,55
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/mei/2023 6,81
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 19/mei/2023 25,96
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/mei/2023 Mixed Asset EUR Agg - Global
Fondsen in peergroup per 19/mei/2023 416
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 19/mei/2023 90,77
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/mei/2023 42,91
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2023, op basis van posities per 31/jan/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Kernwapens per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/apr/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/apr/2023 59,37%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/apr/2023 31,81%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,01% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks-, selectie-, bewakings- en rapporteringsfasen van het beleggingsproces. Dit kan belangrijke externe en interne overwegingen omvatten, zoals bepaald door het beleggingsteam, van ESG-criteria. De beheerder van het Fonds ondergaat een rigoureuze onderzoeksfase bij de constructie van interne ESG-onderzoekssignalen, die criteria als menselijk kapitaal of de kwaliteit van het beheer benadrukken. Als onderdeel van dit onderzoek verricht de beheerder van het Fonds due diligence bij leveranciers van ESG-gegevens. Zodra deze signalen voldoen aan de criteria om in de portefeuille te worden opgenomen, worden ze voortdurend beschouwd als onderdeel van de beleggingsbeslissingen, als onderdeel van een bredere reeks signalen. De beheerder van het Fonds gebruikt daarnaast gestandaardiseerde ESG-criteria (belangrijkste ESG-ratings, CO2-emissie-intensiteit) tijdens de rapportagefase. Deze kunnen intern worden bekomen of rechtstreeks afkomstig zijn van externe gegevensleveranciers en worden opgenomen in de interne portefeuilleanalyse. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Market Advantage Strategy Fund, Class A, per 30/apr/2021, in vergelijking met 431 GBP Flexible Allocation fondsen.

Posities

Posities

Gegevens niet beschikbaar.
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A GBP Eens per kwartaal 12,55 -0,02 -0,16 13/mei/2021 12,95 11,09 IE00B91QJN52 -
KLASSE E GBP Eens per kwartaal 10,08 0,03 0,33 01/jun/2023 10,90 9,28 IE00B7WF0L28 -
KLASSE A GBP Niet uitkerend 13,60 0,04 0,33 01/jun/2023 14,53 12,42 IE00B1XFCB30 -
KLASSE E EUR Niet uitkerend 11,66 0,04 0,32 01/jun/2023 12,66 10,80 IE00B884ZV52 -
KLASSE B EUR Niet uitkerend 13,76 -0,19 -1,36 07/mrt/2022 15,23 13,76 IE00B1XFCH91 -
KLASSE E GBP - 9,83 0,03 0,33 01/jun/2023 10,54 9,00 IE00B91N1B80 -
KLASSE B GBP Eens per kwartaal 10,90 0,00 0,00 12/dec/2017 10,90 10,90 IE00B70CRS17 -
KLASSE B GBP Niet uitkerend 13,23 -0,07 -0,52 11/okt/2022 17,58 13,15 IE00B1XFCG84 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.820 GBP
-41,8%
4.820 GBP
-13,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.760 GBP
-22,4%
8.130 GBP
-4,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.590 GBP
5,9%
13.180 GBP
5,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.130 GBP
21,3%
14.430 GBP
7,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten