Aandelen

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2020

- - -10,33 20,49 8,32
Index (%)

per 31/dec/2020

- - -10,26 20,60 8,54
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,49 5,18 - - 7,20
Index (%)

per 31/jan/2021

16,66 5,30 - - 7,30
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,82 3,82 15,88 16,49 16,36 - - 29,53
Index (%)

per 31/jan/2021

3,80 3,80 15,90 16,66 16,76 - - 29,97

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 04/mrt/2021 EUR 171.546.640
Net Assets of Fund per 04/mrt/2021 USD 14.296.055.122,39
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 26/sep/2008
Introductiedatum aandelenklasse 11/mei/2017
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 26/feb/2021 1.290
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,21%
ISIN IE00BYWYCC39
Bloomberg-code BLEMEDA
Kostenratio 0,20%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYWYCC3
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/feb/2021 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/feb/2021 4,65
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/feb/2021 21,75
MSCI ESG % Dekking per 05/feb/2021 99,28
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/feb/2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/feb/2021 261,54
Fondsen in peergroup per 05/feb/2021 1
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/feb/2021, op basis van posities vanaf 31/aug/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 26/feb/2021 0,23%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 26/feb/2021 1,83%
MSCI – Kernwapens per 26/feb/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 26/feb/2021 0,35%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 26/feb/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 26/feb/2021 0,12%
MSCI – Tabak per 26/feb/2021 0,31%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 26/feb/2021 99,21%
Percentage niet-gedekt Fonds per 26/feb/2021 0,79%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 2,11% en voor oliezand 0,12%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Class D, per 28/feb/2021, in vergelijking met 2332 Global Emerging Markets Equity fondsen.

Posities

Posities

per 26/feb/2021
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,55
TENCENT HOLDINGS LTD 6,00
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,28
MEITUAN 1,93
Naam Weging (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,24
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,99
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,94
BAIDU ADR REPTG INC CLASS A 0,93
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,89
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D EUR Niet uitkerend 13,24 -0,27 -2,01 14,22 8,19 13,21 IE00BYWYCC39 13,27 -
Inst EUR Eens per kwartaal 14,45 -0,30 -2,01 15,55 9,11 14,42 IE00B3D07J53 14,48 -
Inst USD Eens per kwartaal 13,21 -0,31 -2,28 14,21 7,44 13,18 IE00B3D07K68 13,24 -
Flex EUR Eens per kwartaal 15,09 -0,31 -2,01 16,25 9,51 15,05 IE00B3D07Q21 15,12 -
Flex GBP Eens per kwartaal 14,97 -0,37 -2,39 16,26 10,22 14,93 IE00B3D07S45 15,00 -
Inst USD Niet uitkerend 19,19 -0,45 -2,28 20,59 10,62 19,15 IE00B3D07G23 19,23 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 13,51 -0,33 -2,39 14,64 9,05 13,48 IE00BYWYCF69 13,54 -
Inst EUR Niet uitkerend 25,37 -0,52 -2,01 27,24 15,70 25,30 IE00B3D07F16 25,42 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Flex GBP Niet uitkerend 32,70 -0,80 -2,39 35,43 21,89 32,62 IE00B3D07P14 32,77 -
Inst GBP Eens per kwartaal 17,35 -0,42 -2,39 18,84 11,84 17,30 IE00B3D07L75 17,38 -
Flex USD Niet uitkerend 21,71 -0,51 -2,28 23,29 11,98 21,66 IE00B3D07N99 21,75 -
Inst GBP Niet uitkerend 27,77 -0,68 -2,39 30,08 18,63 27,70 IE00B3D07H30 27,82 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 14,67 -0,34 -2,28 15,74 8,11 14,64 IE00BYWYC907 14,70 -
Flex EUR Niet uitkerend 19,95 -0,41 -2,01 21,42 12,32 19,90 IE00B3D07M82 19,99 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten