Aandelen

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 13/aug/2020 EUR 592.965.169
Net Assets of Fund per 13/aug/2020 USD 11.941.720.944,51
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 26/sep/2008
Introductiedatum aandelenklasse 01/jun/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN IE00B3D07M82
Bloomberg-code BGIEFAE
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3D07M8
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/aug/2020 31,60
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/aug/2020 Equity Emerging Mkts Global
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/aug/2020, op basis van posities vanaf 31/jan/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Naam Weging (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 7,52
TENCENT HOLDINGS LTD 6,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,70
MEITUAN DIANPING 1,40
Naam Weging (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,31
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,12
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,00
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,87
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,82
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex EUR Niet uitkerend 16,40 -0,01 -0,06 18,03 12,32 16,36 IE00B3D07M82 16,44 -
Flex USD Niet uitkerend 17,55 0,04 0,22 18,09 11,98 17,51 IE00B3D07N99 17,58 -
Flex GBP Eens per kwartaal 13,12 -0,01 -0,09 13,73 10,22 13,08 IE00B3D07S45 13,14 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,90 -0,01 -0,06 11,99 8,19 10,87 IE00BYWYCC39 10,92 -
Inst USD Eens per kwartaal 10,83 0,02 0,22 11,27 7,44 10,81 IE00B3D07K68 10,86 -
Inst EUR Eens per kwartaal 12,05 -0,01 -0,06 13,38 9,11 12,02 IE00B3D07J53 12,08 -
Inst GBP Niet uitkerend 24,02 -0,02 -0,09 24,94 18,63 23,96 IE00B3D07H30 24,06 -
Flex EUR Eens per kwartaal 12,59 -0,01 -0,06 13,98 9,51 12,56 IE00B3D07Q21 12,61 -
Inst EUR Niet uitkerend 20,89 -0,01 -0,06 23,00 15,70 20,84 IE00B3D07F16 20,93 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 11,68 -0,01 -0,09 12,12 9,05 11,65 IE00BYWYCF69 11,70 -
Inst USD Niet uitkerend 15,54 0,03 0,22 16,04 10,62 15,50 IE00B3D07G23 15,57 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,87 0,03 0,22 12,24 8,11 11,84 IE00BYWYC907 11,89 -
Inst GBP Eens per kwartaal 15,19 -0,01 -0,09 15,91 11,84 15,16 IE00B3D07L75 15,22 -
Flex GBP Niet uitkerend 28,24 -0,02 -0,09 29,30 21,89 28,17 IE00B3D07P14 28,30 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten