Aandelen

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2013
Tot
30/sep/2014
Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2018

- - - - -
Index (%)

per 30/sep/2018

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - -
Index (%) - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,67 -2,36 1,31 6,83 - - - - -
Index (%) 4,09 -7,26 -4,51 1,33 - - - - -

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 19/nov/2018 USD 119.803.036
Fondsomvang per 01/feb/2023 USD 9.804.150.330
Introductiedatum 13/jun/2018
Introductie fonds 26/sep/2008
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI Emerging Markets Index
Index Ticker NDUEEGF
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) -
Doorlopende kosten 0,36%
Kostenratio 0,27%
Prestatievergoeding -
Minimale eerste inleg USD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Other Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIEIUH
ISIN IE00BDQYPB20
SEDOL BDQYPB2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 1.355
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 30/dec/2022 11,03
P/B-ratio per 30/dec/2022 1,70

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/dec/2022 0,40%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/dec/2022 2,02%
MSCI – Kernwapens per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/dec/2022 0,82%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 30/dec/2022 0,36%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/dec/2022 99,96%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/dec/2022 0,04%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 2,88% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 30/dec/2022
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,68
TENCENT HOLDINGS LTD 4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,30
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,59
MEITUAN 1,57
Naam Weging (%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1,02
JD.COM CLASS A INC 0,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,96
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,90
ICICI BANK LTD 0,88
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 19/nov/2018 10,00 8,59 IE00BDQYPB20 -
Flex USD Niet uitkerend 17,60 0,19 1,12 01/feb/2023 20,60 14,11 IE00B3D07N99 -
Inst GBP Eens per kwartaal 15,24 0,15 1,00 01/feb/2023 16,62 13,09 IE00B3D07L75 -
Flex EUR Niet uitkerend 17,83 0,10 0,56 01/feb/2023 19,95 15,71 IE00B3D07M82 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 11,80 0,07 0,56 01/feb/2023 13,23 10,41 IE00BYWYCC39 -
Flex GBP Niet uitkerend 30,08 0,30 1,00 01/feb/2023 31,88 25,75 IE00B3D07P14 -
Inst EUR Eens per kwartaal 12,31 0,07 0,55 01/feb/2023 14,20 10,90 IE00B3D07J53 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,86 0,13 1,12 01/feb/2023 13,91 9,52 IE00BYWYC907 -
Flex GBP Eens per kwartaal 13,14 0,13 1,00 01/feb/2023 14,34 11,29 IE00B3D07S45 -
Inst USD Niet uitkerend 15,48 0,17 1,12 01/feb/2023 18,17 12,42 IE00B3D07G23 -
Inst EUR Niet uitkerend 22,56 0,12 0,55 01/feb/2023 25,31 19,90 IE00B3D07F16 -
Flex EUR Eens per kwartaal 12,86 0,07 0,56 01/feb/2023 14,83 11,39 IE00B3D07Q21 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 12,40 0,12 1,00 01/feb/2023 13,16 10,62 IE00BYWYCF69 -
Inst USD Eens per kwartaal 10,22 0,11 1,12 01/feb/2023 12,32 8,23 IE00B3D07K68 -
Inst GBP Niet uitkerend 25,42 0,25 1,00 01/feb/2023 27,01 21,77 IE00B3D07H30 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten