Obligaties

IU0E

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. De beleggingen van het fonds kunnen weinig liquide zijn, wat er vaak voor zorgt dat de waarde van deze beleggingen minder voorspelbaar wordt. In extreme gevallen is het mogelijk dat het fonds de belegging niet kan verkopen tegen de recentste marktkoers of tegen een koers die als reëel wordt beschouwd. De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het fonds blootstellen aan financieel verlies.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%) (IU0E)

per 30/jun/2021

- - - 1,69 0,02
Totaalrendement (%) Underlying Fund (SUSU)

per 30/jun/2021

- - - 4,03 0,93
Index (%) Underlying Fund (SUSU)

per 30/jun/2021

- - - 4,10 1,09
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,02 - - - 1,20
0,93 - - - 3,18
Index (%) Underlying Fund (SUSU)

per 30/jun/2021

1,09 - - - 3,36
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,30 -0,17 -0,04 -0,30 0,02 - - - 2,99
0,11 -0,10 0,15 0,11 0,93 - - - 8,31
Index (%) Underlying Fund (SUSU)

per 30/jun/2021

0,21 -0,09 0,22 0,21 1,09 - - - 8,79
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) (IU0E) - - - - 1,89
Totaalrendement (%) Underlying Fund (SUSU) - - - 4,40 3,25
Index (%) Underlying Fund (SUSU) - - - 4,56 3,32

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 27/jul/2021 EUR 37.854.846
Net Assets of Fund per 27/jul/2021 USD 242.870.270,23
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 12/dec/2018
Introductiedatum aandelenklasse 09/jan/2019
Beleggingscategorie Obligaties
Total Expense Ratio 0,17%
Productstructuur Fysiek
Methodologie Sampling
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN IE00BG5QQ390
Bloomberg-code IU0E GY
Uitgevende onderneming iShares II plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 27/jul/2021 7.345.808
Aantal posities per 26/jul/2021 815
Indexniveau per 27/jul/2021 USD 120,63
Index-code BMSRTRUU
Uitkeringsrendement per - -
Gewogen gem. coupon per 26/jul/2021 2,84%
Einde boekjaar 31 oktober
Option-adjusted duration per 26/jul/2021 1,44
Gewogen gem. looptijd per 26/jul/2021 1,48 Jahre
Weighted Av YTM per 26/jul/2021 0,48%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jul/2021 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jul/2021 8,18
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jul/2021 98,53
MSCI ESG % Dekking per 07/jul/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jul/2021 Bond USD Corporates
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jul/2021 63,95
Fondsen in peergroup per 07/jul/2021 273
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jul/2021, op basis van posities vanaf 31/mei/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 26/jul/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 26/jul/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 26/jul/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 26/jul/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 26/jul/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 26/jul/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 26/jul/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 26/jul/2021 99,79%
Percentage niet-gedekt Fonds per 26/jul/2021 0,21%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 3,64%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 26/jul/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 26/jul/2021
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3,36
BANK OF AMERICA CORP 3,32
MORGAN STANLEY 3,01
CITIGROUP INC 2,95
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,83
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
ABBVIE INC 1,75
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,71
APPLE INC 1,62
HSBC HOLDINGS PLC 1,56
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,50
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 26/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 26/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 26/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 26/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 26/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra IU0E EUR 11/jan/2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -
Borsa Italiana IU0E EUR 28/mei/2021 BNZFMG0 - IU0E.MI - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -
SIX Swiss Exchange IU0E EUR 03/mrt/2020 BL1MZ95 - IU0E.S - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -

Documenten

Documenten