Skip to content

Obligaties

BGF Global High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/feb/2020 USD 1.407,86
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 22/dec/1998
Introductiedatum aandelenklasse 02/apr/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global High Yield Bond
Index ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,47%
ISIN LU0764618640
Bloomberg-code BGGHA6U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3ZGHK2
Bloomberg-indexcode MLGHYCUSH
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 09/okt/2019)

Posities

Posities

per 31/jan/2020
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,49
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,64
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,45
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
Naam Weging (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,43
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,42
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,42
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,39
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,38
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 7,04 -0,02 -0,28 7,11 6,82 - LU0764618640 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 53,08 -0,16 -0,30 53,62 51,42 - LU0784402520 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 8,12 -0,03 -0,37 8,21 7,75 - LU0171284770 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 13,81 -0,04 -0,29 13,95 12,97 - LU0797429023 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 18,58 -0,06 -0,32 18,77 17,36 - LU0368267034 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 5,24 -0,02 -0,38 5,30 5,12 - LU0827882472 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,84 -0,03 -0,44 6,92 6,66 - LU0871640040 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 21,18 -0,07 -0,33 21,40 19,66 - LU0147394752 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 8,23 -0,03 -0,36 8,32 7,84 - LU0827882126 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,66 -0,03 -0,28 10,77 10,16 - LU0764819032 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 20,25 -0,06 -0,30 20,46 18,72 - LU0372548783 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,96 -0,03 -0,30 10,07 9,68 - LU1830001522 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 14,87 -0,05 -0,34 15,03 13,72 - LU0849758007 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 9,24 -0,03 -0,32 9,33 8,94 - LU1072327023 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 11,46 -0,04 -0,35 11,58 10,35 - LU0580566189 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 106,36 -0,33 -0,31 107,45 102,56 - LU1919856135 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,76 -0,03 -0,28 10,87 10,04 - LU1791806000 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 29,13 -0,09 -0,31 29,43 26,45 - LU0369584726 - -
KLASSE A5 EUR Eens per kwartaal 11,67 -0,06 -0,51 11,85 10,65 - LU1125545993 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 17,44 -0,06 -0,34 17,63 16,41 - LU0093504206 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 28,91 -0,09 -0,31 29,20 26,29 - LU0297941899 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 5,26 -0,02 -0,38 5,32 5,15 - LU0118259661 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 27,05 -0,08 -0,29 27,32 24,76 - LU0171284937 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 13,04 -0,04 -0,31 13,17 11,92 - LU1153585705 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 5,21 -0,02 -0,38 5,27 5,09 - LU0172401704 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 92,42 -0,30 -0,32 93,35 88,29 - LU1023055319 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 19,14 -0,06 -0,31 19,34 17,81 - LU0567554463 - -
Class X4 Hedged EUR Eens per jaar 9,19 -0,03 -0,33 9,43 8,90 - LU0984200880 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 8,19 -0,02 -0,24 8,27 7,80 - LU0172401969 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Documenten

Documenten