Obligaties

EXHBX

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 3,3 11,9
Index (%) -4,9 2,8
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

- - - 3,28 11,92
Index (%)

per 31/dec/2023

- - - -4,93 2,77
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,54 - - - 7,16
Index (%) 2,57 - - - -1,13
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,56 0,56 3,35 6,14 11,54 - - - 18,92
Index (%) -0,01 -0,01 1,54 2,22 2,57 - - - -2,80

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 20/feb/2024 MXN 297.166
Fondsomvang per 20/feb/2024 EUR 295.740.135
Introductiedatum 28/jul/2021
Introductie fonds 11/jun/2003
Valuta reeks MXN
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 20/feb/2024 50
Total Expense Ratio 0,17%
ISIN DE000A2QP364
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code EXHBX I2
Creatie-koers per 20/feb/2024 6.062,19
Ophef-koers per 20/feb/2024 5.883,89

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 19/feb/2024 7
Indexniveau per 20/feb/2024 EUR 140,89
Index-code RXR1
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Weighted Av YTM per 19/feb/2024 2,91%
Gewogen gem. coupon per 19/feb/2024 0,96%
Gewogen gem. looptijd per 19/feb/2024 1,78 Jahre
Option-adjusted duration per 19/feb/2024 1,74

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Nederland

Posities

Posities

per 19/feb/2024
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,84
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 19/feb/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 19/feb/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 19/feb/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 19/feb/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Cboe Europe EXHBX MXN 30/jul/2021 BNXGW21 EXHBX I2 EXHBX.DXE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging MXN 218.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
204.480 MXN
-6,2%
200.170 MXN
-2,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
210.560 MXN
-3,4%
208.260 MXN
-1,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
213.310 MXN
-2,1%
211.160 MXN
-1,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
239.110 MXN
9,7%
251.380 MXN
4,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten