Multi-asset

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 3,2 -4,0 -1,8 -21,7 17,2 4,9 15,6
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,37 13,59 3,39 - 3,65
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,81 3,45 2,53 - 2,25
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,66 2,21 1,88 10,66 14,37 46,55 18,13 - 32,20
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,86 0,47 1,42 2,86 5,81 10,70 13,32 - 18,91
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

-19,50 0,13 11,58 14,83 14,37
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

2,11 0,25 0,40 4,21 5,81

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in NZD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/jul/2024
USD 163.131.244
Introductie fonds
29/feb/2016
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
LU1485749367
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
NZD 10.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BSSAX2N
Introductiedatum
14/sep/2016
Valuta reeks
NZD
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,10%
Kostenratio
0,00%
Minimale eerste inleg
NZD 10.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Multistrategy Other
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BDDRN65

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
5,48%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
15,37%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,01% en voor oliezand 0,05%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, de selectie, de monitoring en de rapportage. Daarbij kan hij ESG-criteria in overweging nemen die het beleggingsteam op grond van externe of interne bronnen van wezenlijk belang acht. De Fondsbeheerder volgt bij het bepalen van interne signalen van ESG-onderzoek een nauwgezet onderzoeksproces, dat criteria belicht zoals milieuaspecten, de omgang met het menselijke kapitaal en de kwaliteit van het management. In het kader van dit onderzoek kan de Fondsbeheerder leveranciers van ESG-data doorlichten. Als die signalen aan de criteria voor opname in de portefeuille voldoen, worden ze, waar van toepassing, permanent in beleggingsbeslissingen in aanmerking genomen binnen een breder geheel van signalen. Daarnaast gebruikt de Fondsbeheerder bij de rapportage gestandaardiseerde ESG-criteria (algemene ESG-ratings, koolstofintensiteit). Die kunnen intern of rechtstreeks van externe data-aanbieders worden verkregen en worden opgenomen in interne portefeuilleanalyses. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X2 HEDGED NZD 132,39 -0,25 -0,19 12/jul/2024 133,21 113,93 LU1485749367
KLASSE IPF2 HEDGED CHF 92,62 -0,18 -0,19 12/jul/2024 93,25 83,32 LU1706559660
KLASSE I2 HEDGED GBP 103,84 -0,18 -0,17 12/jul/2024 104,48 90,29 LU1532729727
KLASSE A2 HEDGED SEK 91,45 -0,18 -0,20 12/jul/2024 92,05 81,00 LU1609299281
KLASSE X2 HEDGED AUD 126,35 -0,22 -0,17 12/jul/2024 127,14 110,25 LU1352906454
KLASSE X2 HEDGED EUR 100,65 -0,19 -0,19 12/jul/2024 101,30 88,20 LU1781817777
KLASSE D2 EUR 121,47 -0,33 -0,27 12/jul/2024 123,64 103,13 LU1373035317
KLASSE A4 USD 111,85 -0,20 -0,18 12/jul/2024 113,62 100,11 LU1394251976
KLASSE I2 USD 106,48 -0,20 -0,19 12/jul/2024 107,15 92,44 LU1640626609
KLASSE A4 HEDGED EUR 98,62 -0,18 -0,18 12/jul/2024 99,26 88,11 LU1394254640
KLASSE IPF2 HEDGED EUR 105,27 -0,20 -0,19 12/jul/2024 105,95 92,64 LU1469409517
KLASSE Z2 HEDGED EUR 104,33 -0,19 -0,18 12/jul/2024 105,00 92,02 LU1363273480
KLASSE D2 HEDGED EUR 103,00 -0,20 -0,19 12/jul/2024 103,67 90,91 LU1352906298
KLASSE X2 USD 127,91 -0,23 -0,18 12/jul/2024 128,71 110,48 LU1352906371
KLASSE D2 USD 119,49 -0,22 -0,18 12/jul/2024 120,25 103,92 LU1373035408
KLASSE Z2 USD 120,69 -0,22 -0,18 12/jul/2024 121,45 104,92 LU1363273308
KLASSE A2 HEDGED EUR 87,84 -0,17 -0,19 12/jul/2024 88,41 77,95 LU1352906025
KLASSE X2 HEDGED GBP 124,48 -0,22 -0,18 12/jul/2024 125,25 107,66 LU1423753034
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 86,80 -1,04 -1,18 12/jul/2024 92,55 80,84 LU1718790519
KLASSE I2 HEDGED EUR 104,71 -0,19 -0,18 12/jul/2024 105,38 92,24 LU1352906538
KLASSE A2 USD 112,70 -0,21 -0,19 12/jul/2024 113,41 98,53 LU1352905993
KLASSE D2 HEDGED GBP 103,19 -0,19 -0,18 12/jul/2024 103,83 89,89 LU1572169370
KLASSE D2 HEDGED CHF 88,73 -0,18 -0,20 12/jul/2024 89,34 80,03 LU1640627169
KLASSE I2 HEDGED CHF 90,10 -0,18 -0,20 12/jul/2024 90,71 81,12 LU1640627243
KLASSE I2 HEDGED JPY 10.084,24 -20,23 -0,20 12/jul/2024 10.157,08 9.211,20 LU1484781551

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging NZD 15.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.610 NZD
-22,6%
10.330 NZD
-7,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.610 NZD
-22,6%
12.010 NZD
-4,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.260 NZD
1,7%
13.740 NZD
-1,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
18.080 NZD
20,6%
17.720 NZD
3,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten