Multi-asset

BlackRock Style Advantage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/feb/2019 USD 3.451,72
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 29/feb/2016
Introductiedatum aandelenklasse 28/feb/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie -
Index LIBOR 3 Month Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,10%
ISIN LU1781817777
Bloomberg-code BSSX2EH
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BFX17L4
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

Gegevens niet beschikbaar.
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 HEDGED EUR - 94,30 0,38 0,40 101,52 91,28 - LU1781817777 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 105,21 0,45 0,43 112,04 101,36 - LU1352905993 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 95,65 0,41 0,43 101,08 91,85 - LU1640626609 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 95,26 0,39 0,41 102,55 92,26 - LU1572169370 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 95,57 0,39 0,41 102,67 92,46 - LU1532729727 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Niet uitkerend 86,94 -0,63 -0,72 102,03 74,96 - LU1718790519 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 112,46 0,38 0,34 118,12 107,42 - LU1352906454 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 100,83 0,40 0,40 110,11 98,03 - LU1394254640 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 106,90 0,46 0,43 113,85 102,99 - LU1394251976 - -
KLASSE IPF2 HEDGED CHF Niet uitkerend 93,21 0,37 0,40 100,92 90,43 - LU1706559660 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 89,12 0,36 0,41 97,31 86,63 - LU1352906025 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 90,76 0,37 0,41 99,09 88,19 - LU1609299281 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 107,36 0,44 0,41 114,61 103,59 - LU1423753034 - -
KLASSE IPF2 HEDGED EUR Niet uitkerend 102,47 0,41 0,40 110,81 99,41 - LU1469409517 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 101,78 0,41 0,40 110,25 98,74 - LU1352906538 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 107,83 0,47 0,44 114,11 103,61 - LU1373035408 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 101,22 0,41 0,41 109,82 98,24 - LU1352906298 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 108,26 0,47 0,44 114,41 103,97 - LU1363273308 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 110,72 0,48 0,44 116,24 106,04 - LU1352906371 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 101,73 0,41 0,40 110,23 98,70 - LU1363273480 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 105,20 0,43 0,41 106,04 97,25 - LU1373035317 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 91,03 0,36 0,40 99,08 88,42 - LU1640627169 - -
KLASSE X2 HEDGED NZD Niet uitkerend 111,34 0,46 0,41 117,21 106,82 - LU1485749367 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 91,43 0,36 0,40 99,27 88,76 - LU1640627243 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 10.287,99 41,89 0,41 11.128,39 9.984,18 - LU1484781551 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Documenten

Documenten