Multi-asset

BlackRock Style Advantage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 0,5 -6,4 -3,5 -23,2 14,7 2,7
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,93 8,28 -0,11 - -0,96
Vergelijkende benchmark 1 (%) 4,79 1,90 2,01 - 1,87
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
13,94 3,81 5,22 9,26 16,93 26,94 -0,55 - -6,27
Vergelijkende benchmark 1 (%) 3,51 0,48 1,39 2,72 4,79 5,81 10,47 - 13,21
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

-1,17 -21,03 -1,50 8,97 13,34
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2023

2,60 2,11 0,25 0,40 4,21

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 03/okt/2023 USD 143.516.333
Introductiedatum 14/dec/2016
Introductie fonds 29/feb/2016
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Vergelijkende benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,89%
ISIN LU1532729727
Kostenratio 0,55%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Multistrategy GBP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSSI2GB
SEDOL BYZN9P9

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2023 AA
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2023 65,52
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2023 7,47
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per - -
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2023 Absolute Return USD Medium
Fondsen in peergroup per 21/sep/2023 19
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2023 7,45
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2023 28,82
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/sep/2023, op basis van posities per 28/feb/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, de selectie, de monitoring en de rapportage. Daarbij kan hij ESG-criteria in overweging nemen die het beleggingsteam op grond van externe of interne bronnen van wezenlijk belang acht. De Fondsbeheerder volgt bij het bepalen van interne signalen van ESG-onderzoek een nauwgezet onderzoeksproces, dat criteria belicht zoals milieuaspecten, de omgang met het menselijke kapitaal en de kwaliteit van het management. In het kader van dit onderzoek kan de Fondsbeheerder leveranciers van ESG-data doorlichten. Als die signalen aan de criteria voor opname in de portefeuille voldoen, worden ze, waar van toepassing, permanent in beleggingsbeslissingen in aanmerking genomen binnen een breder geheel van signalen. Daarnaast gebruikt de Fondsbeheerder bij de rapportage gestandaardiseerde ESG-criteria (algemene ESG-ratings, koolstofintensiteit). Die kunnen intern of rechtstreeks van externe data-aanbieders worden verkregen en worden opgenomen in interne portefeuilleanalyses. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Style Advantage Fund, Class I2 Hedged, per 30/sep/2023, in vergelijking met 114 Multistrategy GBP fondsen.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 96,34 0,31 0,32 03/okt/2023 96,34 81,03 LU1532729727
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 93,61 0,30 0,32 03/okt/2023 93,63 80,21 LU1394254640
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,85 0,31 0,32 03/okt/2023 97,86 83,44 LU1363273480
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 117,35 1,04 0,89 03/okt/2023 117,35 95,35 LU1373035317
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 82,82 0,26 0,31 03/okt/2023 82,83 70,98 LU1352906025
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 98,13 0,32 0,33 03/okt/2023 98,13 83,57 LU1352906538
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 98,61 0,31 0,32 03/okt/2023 98,61 82,46 LU1640626609
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 117,97 0,38 0,32 03/okt/2023 117,97 98,19 LU1352906371
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 95,88 0,30 0,31 03/okt/2023 95,88 80,80 LU1572169370
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 117,56 0,38 0,32 03/okt/2023 117,56 98,93 LU1352906454
KLASSE X2 HEDGED EUR - 93,92 0,30 0,32 03/okt/2023 93,92 79,61 LU1781817777
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 96,68 0,31 0,32 03/okt/2023 96,69 82,48 LU1352906298
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Niet uitkerend 83,68 0,10 0,12 03/okt/2023 86,23 62,48 LU1718790519
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 114,99 0,38 0,33 03/okt/2023 114,99 96,28 LU1423753034
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 86,17 0,25 0,29 03/okt/2023 86,19 73,73 LU1609299281
KLASSE IPF2 HEDGED CHF Niet uitkerend 88,30 0,27 0,31 03/okt/2023 88,33 76,22 LU1706559660
KLASSE A4 USD Eens per jaar 106,65 0,33 0,31 03/okt/2023 106,67 89,74 LU1394251976
KLASSE IPF2 HEDGED EUR Niet uitkerend 98,56 0,32 0,33 03/okt/2023 98,56 83,87 LU1469409517
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 104,98 0,33 0,32 03/okt/2023 104,99 88,32 LU1352905993
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 111,90 0,36 0,32 03/okt/2023 111,90 93,68 LU1363273308
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 110,83 0,35 0,32 03/okt/2023 110,83 92,81 LU1373035408
KLASSE X2 HEDGED NZD Niet uitkerend 122,18 0,39 0,32 03/okt/2023 122,18 101,72 LU1485749367
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 85,96 0,27 0,32 03/okt/2023 85,99 74,25 LU1640627243
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 84,78 0,26 0,31 03/okt/2023 84,81 73,36 LU1640627169
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 9.735,98 29,67 0,31 03/okt/2023 9.741,03 8.489,27 LU1484781551

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.600 GBP
-24,0%
6.820 GBP
-7,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.600 GBP
-24,0%
6.820 GBP
-7,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.920 GBP
-0,8%
8.210 GBP
-3,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.690 GBP
16,9%
9.940 GBP
-0,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten