Multi-asset

BlackRock Style Advantage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 1,3 -5,8 -2,8 -22,5 18,8 3,4
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,34 5,74 -1,13 - 0,87
Vergelijkende benchmark 1 (%) 3,48 1,34 1,80 - 1,60
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,59 0,88 7,56 7,49 14,34 18,24 -5,53 - 6,18
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,62 0,42 1,22 2,35 3,48 4,07 9,33 - 11,56
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

-3,87 -12,31 -12,69 7,83 17,60
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

2,48 2,38 0,64 0,20 3,09

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/jun/2023 USD 121.518.651
Introductiedatum 01/jun/2016
Introductie fonds 29/feb/2016
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Vergelijkende benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,31%
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 10.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Multistrategy GBP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSSX2GH
ISIN LU1423753034
SEDOL BDF1183

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/mei/2023 AA
MSCI ESG % Dekking per 19/mei/2023 68,46
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/mei/2023 7,30
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per - -
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/mei/2023 Absolute Return USD Medium
Fondsen in peergroup per 19/mei/2023 23
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 19/mei/2023 5,06
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/mei/2023 27,11
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2023, op basis van posities per 31/okt/2022. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks-, selectie-, bewakings- en rapporteringsfasen van het beleggingsproces. Dit kan belangrijke externe en interne overwegingen omvatten, zoals bepaald door het beleggingsteam, van ESG-criteria. De beheerder van het Fonds ondergaat een rigoureuze onderzoeksfase bij de constructie van interne ESG-onderzoekssignalen, die criteria als menselijk kapitaal of de kwaliteit van het beheer benadrukken. Als onderdeel van dit onderzoek verricht de beheerder van het Fonds due diligence bij leveranciers van ESG-gegevens. Zodra deze signalen voldoen aan de criteria om in de portefeuille te worden opgenomen, worden ze voortdurend beschouwd als onderdeel van de beleggingsbeslissingen, als onderdeel van een bredere reeks signalen. De beheerder van het Fonds gebruikt daarnaast gestandaardiseerde ESG-criteria (belangrijkste ESG-ratings, CO2-emissie-intensiteit) tijdens de rapportagefase. Deze kunnen intern worden bekomen of rechtstreeks afkomstig zijn van externe gegevensleveranciers en worden opgenomen in de interne portefeuilleanalyse. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Style Advantage Fund, Class X2 Hedged, per 31/mei/2023, in vergelijking met 115 Multistrategy GBP fondsen.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 106,72 -0,44 -0,41 02/jun/2023 107,16 92,72 LU1423753034 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 97,78 -0,39 -0,40 02/jun/2023 98,17 85,58 LU1352905993 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 89,22 -0,36 -0,40 02/jun/2023 89,58 77,96 LU1572169370 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 91,62 -0,37 -0,40 02/jun/2023 91,99 79,71 LU1640626609 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 91,69 -0,39 -0,42 02/jun/2023 92,08 81,11 LU1352906538 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 106,17 -0,53 -0,50 02/jun/2023 112,70 92,77 LU1373035317 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 99,33 -0,40 -0,40 02/jun/2023 99,73 86,96 LU1394251976 -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 91,49 -0,39 -0,42 02/jun/2023 91,88 81,01 LU1363273480 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 109,40 -0,44 -0,40 02/jun/2023 109,84 94,76 LU1352906371 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 87,70 -0,37 -0,42 02/jun/2023 88,07 78,04 LU1394254640 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 77,61 -0,32 -0,41 02/jun/2023 77,93 69,06 LU1352906025 -
KLASSE IPF2 HEDGED EUR Niet uitkerend 92,07 -0,39 -0,42 02/jun/2023 92,46 81,38 LU1469409517 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 109,41 -0,45 -0,41 02/jun/2023 109,86 95,51 LU1352906454 -
KLASSE IPF2 HEDGED CHF Niet uitkerend 83,06 -0,35 -0,42 02/jun/2023 83,41 74,18 LU1706559660 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 103,03 -0,42 -0,41 02/jun/2023 103,45 89,77 LU1373035408 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 89,58 -0,37 -0,41 02/jun/2023 89,95 78,17 LU1532729727 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 90,40 -0,39 -0,43 02/jun/2023 90,79 80,10 LU1352906298 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 80,63 -0,34 -0,42 02/jun/2023 80,97 71,49 LU1609299281 -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 104,02 -0,41 -0,39 02/jun/2023 104,43 90,60 LU1363273308 -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 87,60 -0,37 -0,42 02/jun/2023 87,97 77,13 LU1781817777 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Niet uitkerend 77,90 1,09 1,42 02/jun/2023 78,53 58,41 LU1718790519 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 9.204,21 -39,75 -0,43 02/jun/2023 9.244,67 8.276,02 LU1484781551 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 80,87 -0,35 -0,43 02/jun/2023 81,22 72,29 LU1640627243 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 79,82 -0,34 -0,42 02/jun/2023 80,16 71,47 LU1640627169 -
KLASSE X2 HEDGED NZD Niet uitkerend 113,00 -0,43 -0,38 02/jun/2023 113,43 97,46 LU1485749367 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.660 GBP
-23,4%
6.930 GBP
-7,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.660 GBP
-23,4%
7.750 GBP
-5,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.020 GBP
0,2%
8.870 GBP
-2,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.880 GBP
18,8%
10.870 GBP
1,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten