Multi-asset

BlackRock Style Advantage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

7,89 -7,81 -0,01 -23,20 2,90
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,98 -7,65 -5,28 - -4,17
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,96 -0,64 1,41 2,98 -21,23 -23,77 - -21,44

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 29/nov/2021 USD 178,04
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities -
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 29/feb/2016
Introductiedatum aandelenklasse 29/feb/2016
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie Multistrategy EUR
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,09%
ISIN LU1352906298
Bloomberg-code BSAD2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYVJX93
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 0,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks-, selectie-, bewakings- en rapporteringsfasen van het beleggingsproces. Dit kan belangrijke externe en interne overwegingen omvatten, zoals bepaald door het beleggingsteam, van ESG-criteria. De beheerder van het Fonds ondergaat een rigoureuze onderzoeksfase bij de constructie van interne ESG-onderzoekssignalen, die criteria als menselijk kapitaal of de kwaliteit van het beheer benadrukken. Als onderdeel van dit onderzoek verricht de beheerder van het Fonds due diligence bij leveranciers van ESG-gegevens. Zodra deze signalen voldoen aan de criteria om in de portefeuille te worden opgenomen, worden ze voortdurend beschouwd als onderdeel van de beleggingsbeslissingen, als onderdeel van een bredere reeks signalen. De beheerder van het Fonds gebruikt daarnaast gestandaardiseerde ESG-criteria (belangrijkste ESG-ratings, CO2-emissie-intensiteit) tijdens de rapportagefase. Deze kunnen intern worden bekomen of rechtstreeks afkomstig zijn van externe gegevensleveranciers en worden opgenomen in de interne portefeuilleanalyse. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

Gegevens niet beschikbaar.
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 80,75 0,28 0,35 81,23 71,99 - LU1352906298 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 86,00 0,29 0,34 86,51 76,45 - LU1352905993 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 77,29 0,28 0,36 77,74 68,31 - LU1781817777 - -
KLASSE IPF2 HEDGED CHF Niet uitkerend 74,62 0,27 0,36 75,05 66,42 - LU1706559660 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 78,98 0,28 0,36 79,45 70,80 - LU1394254640 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 81,66 0,30 0,37 82,14 72,64 - LU1352906538 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 88,37 0,54 0,61 89,22 72,11 - LU1373035317 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 69,84 0,25 0,36 70,26 62,52 - LU1352906025 - -
KLASSE IPF2 HEDGED EUR Niet uitkerend 81,83 0,30 0,37 82,31 73,36 - LU1469409517 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 94,51 0,73 0,78 95,27 83,36 - LU1352906454 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 78,00 0,27 0,35 78,45 69,07 - LU1532729727 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 92,04 0,33 0,36 104,53 78,69 - LU1423753034 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 72,01 0,26 0,36 72,42 64,24 - LU1609299281 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 87,38 0,29 0,33 87,90 77,69 - LU1394251976 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Niet uitkerend 52,25 -0,12 -0,23 55,63 44,08 - LU1718790519 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 81,60 0,29 0,36 82,08 72,63 - LU1363273480 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 90,61 0,30 0,33 91,14 79,99 - LU1363273308 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 77,86 0,27 0,35 78,31 69,07 - LU1572169370 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 94,36 0,32 0,34 94,90 82,85 - LU1352906371 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 80,02 0,26 0,33 80,49 70,64 - LU1640626609 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 89,85 0,29 0,32 90,38 79,44 - LU1373035408 - -
KLASSE X2 HEDGED NZD Niet uitkerend 95,58 0,32 0,34 96,03 83,08 - LU1485749367 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 8.315,79 28,87 0,35 8.363,79 7.369,45 - LU1484781551 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 72,78 0,26 0,36 73,20 64,81 - LU1640627243 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 72,10 0,25 0,35 72,53 64,42 - LU1640627169 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Documenten

Documenten