Obligaties

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/feb/2021 EUR 305,15
Introductiedatum Fonds 01/jul/2011
Introductiedatum aandelenklasse 17/mrt/2020
Rendement 12 mnd. per 31/jan/2021 1,12
Aantal posities per 29/jan/2021 80
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Index Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE00BKPX8H66
Bloomberg-code UHQEGBTTL
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BKPX8H6
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/feb/2021 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/feb/2021 7,35
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/feb/2021 92,93
MSCI ESG % Dekking per 05/feb/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/feb/2021 Bond EMU Government
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
Fondsen in peergroup per 05/feb/2021 184
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/feb/2021, op basis van posities vanaf 30/sep/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Posities

Posities

per 29/jan/2021
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 3,07
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 2,82
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 2,80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 2,48
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,44
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,32
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.5 01/04/2031 2,10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,09
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042 2,07
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 2,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex EUR - 9,70 -0,02 -0,21 10,10 9,69 9,70 IE00BKPX8H66 9,71 -
Inst EUR Niet uitkerend 13,01 -0,03 -0,21 13,64 12,96 13,00 IE00B4XCK338 13,01 -
Flex EUR Niet uitkerend 13,27 -0,03 -0,21 13,91 13,21 13,26 IE00B4Z7ZH51 13,27 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,51 -0,02 -0,21 11,02 10,47 10,51 IE00BDRK7H99 10,52 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten