Aandelen

BGF European Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

-2,36 -6,78 -17,65 46,76 8,02
Index (%)

per 31/mrt/2022

-0,78 2,07 -23,51 36,93 9,55
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,49 8,34 3,12 8,54 6,41
Index (%)

per 30/apr/2022

9,81 3,76 2,95 6,80 5,72
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,17 1,06 -1,27 7,49 27,18 16,61 126,94 225,77
Index (%)

per 30/apr/2022

0,83 0,75 -1,81 9,81 11,71 15,67 92,98 188,05

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/mei/2022 EUR 873,16
Rendement 12 mnd. per 30/apr/2022 1,18
Aantal posities per 29/apr/2022 46
Basisvaluta Euro
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 25/apr/2003
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Value Equity
Index MSCI Europe Value Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU0162690340
Bloomberg-code MLEUVAE
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B448ZZ7
Bloomberg-indexcode MSEUVALEUN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/apr/2022 1,95%
MSCI – Ketelkool per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 29/apr/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/apr/2022 99,46%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/apr/2022 0,33%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 6,95%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF European Value Fund, Class A4, per 30/apr/2022, in vergelijking met 323 Europe Large-Cap Value Equity fondsen.

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
TOTALENERGIES SE 4,28
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,05
SIEMENS AG 3,81
ASTRAZENECA PLC 3,63
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,60
Naam Weging (%)
RIO TINTO PLC 3,57
BNP PARIBAS SA 3,39
RWE AG 3,34
NORDEA BANK ABP 3,04
SANOFI SA 2,90
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 59,73 1,30 2,22 64,27 54,83 - LU0162690340 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 84,93 1,87 2,25 98,77 80,02 - LU0171281750 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 150,48 3,27 2,22 160,63 137,68 - LU1023061713 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 54,28 1,23 2,32 57,54 48,75 - LU0827879502 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 75,82 1,72 2,32 80,36 68,09 - LU0827879338 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 15,31 0,33 2,20 16,40 14,05 - LU1023061044 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 89,64 1,96 2,24 96,18 82,16 - LU0329592454 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 158,44 3,43 2,21 167,89 142,96 - LU1333800198 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 16,84 0,37 2,25 17,90 15,37 - LU1153585531 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 12,99 0,28 2,20 13,89 11,89 - LU1333799911 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 80,41 1,76 2,24 86,51 73,80 - LU0072462186 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 94,69 2,09 2,26 109,83 89,20 - LU0827879411 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 53,97 1,22 2,31 57,36 48,55 - LU0204062672 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 68,01 1,54 2,32 72,28 61,17 - LU0171282212 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 19,08 0,41 2,20 20,45 17,48 - LU0949170939 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 15,59 0,34 2,23 16,62 14,25 - LU1023061473 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Brian Hall
Brian Hall
Peter Hopkins
Peter Hopkins

Documenten

Documenten