Obligaties

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 07/aug/2020 USD 204.766.615
Net Assets of Fund per 07/aug/2020 USD 393.199.615,67
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 02/nov/2018
Introductiedatum aandelenklasse 05/nov/2001
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Wereldwijde obligaties
Index FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE0005033380
Bloomberg-code BGIWEEI
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 0503338
Bloomberg-indexcode WXEBIFTTHP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 1,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 09/jul/2020 83,75
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 09/jul/2020 Bond Global USD
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 09/jul/2020, op basis van posities vanaf 29/feb/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022 0,95
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,76
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 0,69
TNOTE 1.5 10/31/2024 0,67
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,67
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 0,65
TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 0,64
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,63
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,61
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2027 0,61
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex USD Niet uitkerend 23,85 -0,08 -0,35 24,23 22,14 23,84 IE0005033380 23,86 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,90 -0,02 -0,16 11,16 10,48 10,90 IE00BD5D0B54 10,91 -
Inst EUR - 10,81 0,01 0,11 11,62 10,63 10,80 IE00BJK0X817 10,81 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 11,75 0,01 0,11 12,58 11,46 11,74 IE00BDZRS805 11,75 -
Inst Hedged Acc EUR - 11,06 -0,02 -0,16 11,22 10,49 11,06 IE00BGR7K831 11,07 -
Flex USD Halfjaarlijks 10,21 -0,04 -0,35 10,47 9,66 10,21 IE00BYQQ0X26 10,22 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,52 -0,04 -0,35 11,71 10,70 11,52 IE00BD0NC581 11,53 -
Inst USD Niet uitkerend 16,28 -0,06 -0,35 16,54 15,12 16,27 IE00B1W4R493 16,29 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten