Multi-asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 13,2 5,5 7,3
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,00 1,61 - - 2,47
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,08 4,13 -3,19 -7,39 -9,00 4,90 - - 9,88
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- - -0,79 16,45 -12,28

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 08/aug/2022 USD 5.660.008.604
Introductiedatum 19/sep/2018
Introductie fonds 28/jun/2012
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) -
Doorlopende kosten 0,03%
Kostenratio -
Prestatievergoeding -
Minimale eerste inleg GBP 10.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie GBP Allocation 40-60% Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGMX5GH
ISIN LU1877504073
SEDOL BD0TGF4

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/jul/2022 3.616
Rendement 12 mnd. per 31/jul/2022 5,04
Standaarddeviatie (3j) per 31/jul/2022 9,86%
P/E-ratio per 29/jul/2022 11,41
P/B-ratio per 29/jul/2022 1,49
Yield to Maturity per 29/jul/2022 8,12%
Modified duration per 29/jul/2022 2,76
Effectieve duration per 29/jul/2022 1,55 jaar
Gewogen gem. looptijd per 29/jul/2022 4,76 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance en bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class X5G GBP Hedged, per 31/jul/2022, in vergelijking met 1258 GBP Allocation 40-60% Equity fondsen.

Posities

Posities

per 29/jul/2022
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,63
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
SANOFI SA 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,34
Naam Weging (%)
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,32
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,31
CELLNEX TELECOM SA 0,29
NOVO NORDISK CLASS B 0,28
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,26
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class X5G GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 9,15 0,04 0,44 08/aug/2022 10,61 8,71 LU1877504073 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 17,19 0,08 0,47 08/aug/2022 18,93 16,35 LU0784385766 -
KLASSE A4G USD Eens per jaar 9,12 0,04 0,44 08/aug/2022 10,61 8,69 LU1301847155 -
KLASSE D6 HEDGED SGD - 9,93 0,05 0,51 08/aug/2022 10,18 9,49 LU2472302624 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 8,16 0,04 0,49 08/aug/2022 9,60 7,81 LU0871640123 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,78 0,05 0,47 08/aug/2022 12,25 10,29 LU0784383472 -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 8,96 0,04 0,45 08/aug/2022 10,49 8,54 LU0784383803 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 80,01 0,35 0,44 08/aug/2022 94,23 76,62 LU0784385170 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,37 0,05 0,44 08/aug/2022 12,80 10,84 LU1062843344 -
KLASSE A3G EUR Uitkering maandelijks 8,80 0,02 0,23 08/aug/2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,43 0,05 0,48 08/aug/2022 11,72 9,94 LU1523256144 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,17 0,07 0,46 08/aug/2022 16,81 14,44 LU0784385337 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,71 0,06 0,47 08/aug/2022 14,06 12,10 LU1523255922 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,61 0,05 0,47 08/aug/2022 12,04 10,12 LU0784383399 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,38 0,05 0,44 08/aug/2022 12,82 10,85 LU1373034187 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 8,35 0,04 0,48 08/aug/2022 9,78 7,99 LU0784384876 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,43 0,06 0,42 08/aug/2022 16,12 13,74 LU0784385840 -
KLASSE D4G HEDGED CHF Eens per jaar 8,55 0,03 0,35 08/aug/2022 10,04 8,16 LU1373034344 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks (vast) 6,90 0,03 0,44 08/aug/2022 8,22 6,61 LU1133085917 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 86,30 0,38 0,44 08/aug/2022 100,89 82,64 LU1257007564 -
KLASSE A4G HEDGED CHF Eens per jaar 8,09 0,03 0,37 08/aug/2022 9,58 7,73 LU1373034260 -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 7,34 0,03 0,41 08/aug/2022 8,68 7,01 LU0784383712 -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 7,72 0,03 0,39 08/aug/2022 9,07 7,36 LU0784384363 -
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 7,75 0,03 0,39 08/aug/2022 9,13 7,39 LU1129992480 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 14,14 0,02 0,14 08/aug/2022 14,22 13,07 LU1162516477 -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,04 0,04 0,44 08/aug/2022 10,51 8,65 LU1003077408 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7,69 0,03 0,39 08/aug/2022 9,04 7,36 LU1003077663 -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7,69 0,03 0,39 08/aug/2022 9,03 7,36 LU1003077580 -
KLASSE A5G HEDGED AUD Eens per kwartaal 8,43 0,03 0,36 08/aug/2022 9,96 8,04 LU0949170269 -
KLASSE D4G HEDGED EUR Eens per jaar 8,21 0,04 0,49 08/aug/2022 9,62 7,82 LU0944772804 -
KLASSE D6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,44 0,03 0,36 08/aug/2022 9,86 8,08 LU1791173633 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7,85 0,03 0,38 08/aug/2022 9,22 7,51 LU0949170343 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,08 0,04 0,44 08/aug/2022 10,53 8,68 LU1270847269 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 7,73 0,04 0,52 08/aug/2022 9,08 7,40 LU0949170426 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten