Aandelen

EXH5

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Vertrouwelijke informatie over het fonds, gepubliceerd op 23 April 2020 om 03:45 CEST, kunt u hier vinden.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

-4,28 26,51 5,48 8,85 -19,96
Index (%)

per 30/sep/2020

-4,92 26,29 5,41 8,63 -19,33
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-27,17 -5,92 -1,29 7,40 2,84
Index (%)

per 31/okt/2020

-26,62 -5,85 -1,36 7,44 2,89
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-30,26 -6,99 -9,29 -5,16 -27,17 -16,72 -6,28 104,25 66,87
Index (%)

per 31/okt/2020

-29,75 -6,96 -9,19 -5,21 -26,62 -16,54 -6,61 104,95 68,58
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) 18,88 -1,47 11,02 -6,84 29,93
Index (%) 17,90 -1,64 10,83 -6,73 29,37
Per 02 Nov 2005 veranderde de voor dit fonds getrackte index van DJ Stoxx 600 - Insurance (4PM GMT Historical Levels) naar STOXX® Europe 600 Insurance

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 26/nov/2020 EUR 162.139.263
Basisvaluta EUR
Introductiedatum aandelenklasse 08/jul/2002
Beleggingscategorie Aandelen
Total Expense Ratio 0,46%
Productstructuur Physical
Methodologie Replicatie
Domicilie Duitsland
UCITS Ja
Index STOXX® Europe 600 Insurance
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Rendement uit securities lending per 31/dec/2019 0,00 %
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN DE000A0H08K7
WKN A0H08K
Bloomberg-code SXIPEX GY
Uitgevende onderneming iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Uitkerend
Creatie-koers per 26/nov/2020 28,27
Ophef-koers per 26/nov/2020 27,44

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 26/nov/2020 5.850.000
Aantal posities per 26/nov/2020 33
Indexniveau per 26/nov/2020 EUR 641,17
Index-code SXIR
Uitkeringsrendement per 26/nov/2020 2,56%
Einde boekjaar 01 maart
P/E-ratio per 26/nov/2020 12,01
P/B-ratio per 26/nov/2020 1,25
Bèta 3 jr. per 31/okt/2020 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2020 20,24%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds. Meer weten.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 AAA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 9,33
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 97,37
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Equity Sector Financials
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/nov/2020 1,35
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 266
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 31/aug/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 26/nov/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 26/nov/2020 0,00%
MSCI – Kernwapens per 26/nov/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 26/nov/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens per 26/nov/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 26/nov/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 26/nov/2020 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 26/nov/2020 99,46%
Percentage niet-gedekt Fonds per 26/nov/2020 0,54%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Italië

 • Mexico

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 26/nov/2020
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 26/nov/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 26/nov/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXH5 EUR 02/jun/2011 B44BVG9 SXIPEX GY SXIPEX.DE SXIPNAV SXIPNAV.DE DE000A0H08K7 A0H08K 12980686 62626933 -
SIX Swiss Exchange EXH5 EUR 13/mei/2015 BW39C23 SXIPEX EXH5.S - - DE000A0H08K7 - 12980686 - -

Documenten

Documenten