Obligaties

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 12,7 2,4 -9,0 -11,7
Index (%) 13,5 2,7 -8,7 -11,7
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

- 12,72 2,36 -9,04 -11,74
Index (%)

per 31/dec/2022

- 13,47 2,69 -8,75 -11,69
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,02 -4,69 - - -2,08
Index (%) -7,89 -4,38 - - -1,69
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,16 4,16 13,99 7,26 -8,02 -13,42 - - -9,47
Index (%) 4,29 4,29 14,12 7,45 -7,89 -12,56 - - -7,77

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 06/feb/2023 USD 67.992.137
Fondsomvang per 06/feb/2023 USD 1.169.069.608
Introductiedatum 04/mei/2018
Introductie fonds 04/mei/2018
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,25%
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BRLGDUA
ISIN IE00BF2N5W82
SEDOL BF2N5W8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2023 267
Standaarddeviatie (3j) per 31/jan/2023 12,74%
Bèta 3 jr. per 31/jan/2023 1,00
Yield to Maturity per 31/jan/2023 7,12%
Modified duration per 31/jan/2023 4,96
Weighted Av YTM per 31/jan/2023 7,12%
Effectieve duration per 31/jan/2023 4,96 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/jan/2023 7,12 jaar
WAL to Worst per 31/jan/2023 7,12 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/nov/2022 BBB
MSCI ESG % Dekking per 21/nov/2022 99,74
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/nov/2022 4,64
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/nov/2022 57,20
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/nov/2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondsen in peergroup per 21/nov/2022 264
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/nov/2022 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/nov/2022, op basis van posities vanaf 31/jul/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2023
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,16
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,65
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,58
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,58
Naam Weging (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,38
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,31
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 03/24/2029 1,28
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,22
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,20
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class D Acc USD - 8,96 -0,13 -1,45 06/feb/2023 10,04 7,87 IE00BF2N5W82 -
Inst Acc GBP - 9,37 -0,06 -0,68 06/feb/2023 9,44 8,58 IE00BM9G6X72 -
Flexible Dist GBP Halfjaarlijks 10,19 -0,07 -0,68 06/feb/2023 10,26 10,00 IE000A8DUDZ3 -
Class Flexible Acc EUR - 10,02 -0,03 -0,29 06/feb/2023 10,60 9,55 IE00BD9H4D36 -
Class D Dist GBP - 8,27 -0,06 -0,68 06/feb/2023 8,59 7,82 IE00BKFVZC40 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten