Obligaties

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - 9,51 -1,87 2,23
Index (%)

per 30/sep/2021

- - 10,13 -1,45 2,63
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,43 1,54 - - -0,84
Index (%) -7,02 1,98 - - -0,39
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,37 -2,81 -7,47 -8,27 -7,43 4,68 - - -2,97
Index (%) -10,15 -2,74 -7,32 -8,13 -7,02 6,07 - - -1,40
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) - - - 12,72 2,36
Index (%) - - - 13,47 2,69

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 07/dec/2021 USD 93.299.998
Net Assets of Fund per 07/dec/2021 USD 1.411.755.485,91
Introductiedatum aandelenklasse 04/mei/2018
Introductiedatum Fonds 04/mei/2018
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Index Ticker -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,25%
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code -
ISIN IE00BF2N5W82
SEDOL BF2N5W8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2021 269
Gewogen gem. YTM per - -
Effectieve duration per 30/nov/2021 5,17 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2021 7,34 jaar
Bèta 3 jr. per 30/nov/2021 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2021 11,51%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/dec/2021 BBB
MSCI ESG % Dekking per 07/dec/2021 99,23
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/dec/2021 4,59
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/dec/2021 70,47
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/dec/2021 Bond Emerging Markets Global LC
Fondsen in peergroup per 07/dec/2021 254
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/dec/2021, op basis van posities vanaf 31/jul/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class D Acc, per 30/nov/2021, in vergelijking met 800 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondsen.

Posities

Posities

per 30/nov/2021
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 1,99
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,58
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,41
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,38
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 1,31
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,19
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,09
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,08
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 09/05/2024 1,06
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class D Acc USD - 9,77 0,03 0,34 07/dec/2021 10,91 9,65 IE00BF2N5W82 -
Inst Acc GBP - 9,28 0,03 0,34 07/dec/2021 10,23 9,10 IE00BM9G6X72 -
Class D Dist GBP - 8,80 0,03 0,34 07/dec/2021 10,10 8,62 IE00BKFVZC40 -
Class Flexible Acc EUR - 10,41 0,06 0,55 07/dec/2021 10,70 10,22 IE00BD9H4D36 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten