Skip to content

Obligaties

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 09/dec/2019 USD 56.584.710
Net Assets of Fund per 09/dec/2019 USD 238.342.009,17
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 04/mei/2018
Introductiedatum aandelenklasse 04/mei/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,25%
ISIN IE00BF2N5W82
Bloomberg-code BRLGDUA
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BF2N5W8
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,19
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,11
Naam Weging (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 05/04/2022 1,08
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,05
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875 12/17/2028 1,05
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 0,99
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.25 12/09/2021 0,98
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class D Acc USD - 10,31 0,03 0,30 10,45 9,21 10,29 IE00BF2N5W82 10,33 -
Class D Dist GBP - 9,87 -0,01 -0,07 10,06 9,81 - IE00BKFVZC40 - -
Class Flexible Acc EUR - 11,13 0,01 0,12 11,23 9,66 11,11 IE00BD9H4D36 11,15 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten