Aandelen

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het gebruik van derivaten op deze manier kan er echter toe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. Beleggers dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten. In vergelijking met een fonds dat enkel belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties, zijn derivaten mogelijk onderhevig aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. Beleggers in dit Fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan blootgesteld zijn aan bedrijven uit de financiële sector als dienstverlener of als tegenpartij voor financiële contracten. De liquiditeit op de financiële markten is in ernstige mate beperkt, waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in enkele extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de activiteiten van het Fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2021

- -5,45 9,04 -1,06 0,95
Index (%)

per 31/dec/2021

- 0,72 0,81 0,29 0,09
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,95 2,89 - - 0,68
Index (%)

per 31/dec/2021

0,09 0,40 - - 0,47
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,95 0,79 0,43 0,95 8,92 - - 3,09
Index (%)

per 31/dec/2021

0,09 0,02 0,04 0,09 1,19 - - 2,11

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/jan/2022 GBP 195,46
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/dec/2021 69
Basisvaluta British Pound
Introductiedatum Fonds 18/aug/2016
Introductiedatum aandelenklasse 05/jul/2017
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Equity Market Neutral EUR
Index 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,84%
ISIN LU1640626351
Bloomberg-code -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BYVSVT6
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg -
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeksfase van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock UK Equity Absolute Return Fund, Class I2 Hedged, per 31/dec/2021, in vergelijking met 187 Equity Market Neutral EUR fondsen.

Posities

Posities

per 31/dec/2021
Naam Weging (%)
RELX PLC 5,86
TESCO PLC 5,23
ASTRAZENECA PLC 5,09
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,06
RIO TINTO PLC 4,50
Naam Weging (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,19
RENTOKIL INITIAL PLC 3,93
AUTO TRADER GROUP PLC 3,67
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,59
SERCO GROUP PLC 3,55
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 103,96 0,47 0,45 103,96 100,79 - LU1640626351 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 111,67 0,51 0,46 111,67 107,74 - LU1430596426 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 10.946,67 50,26 0,46 10.946,67 10.555,08 - LU1430596855 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 102,62 0,54 0,53 102,62 99,80 - LU1430596343 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 105,05 0,47 0,45 105,05 102,04 - LU1430596772 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 106,27 0,48 0,45 106,27 103,14 - LU1430596699 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 120,05 0,68 0,57 120,05 114,06 - LU1430596939 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 111,42 0,52 0,47 111,42 107,17 - LU1808491226 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 107,84 0,48 0,45 107,84 104,61 - LU1430596186 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 116,21 0,54 0,47 116,21 105,50 - LU1495982784 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 103,36 0,51 0,50 103,36 100,57 - LU1430596269 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 114,05 0,52 0,46 114,05 109,90 - LU1567864464 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Documenten

Documenten