Aandelen

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -1,0 3,9 9,4 -1,9 3,7 -1,6 -0,3 -3,8 8,5
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,26 2,18 0,53 2,16 2,59
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,26 0,94 1,47 0,97 0,94
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,97 1,18 3,03 -0,41 4,26 6,68 2,68 23,78 31,53
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,24 0,28 0,74 1,10 1,26 2,85 7,56 10,16 10,56
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

4,56 -5,66 -1,67 0,27 5,13
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

1,79 2,64 1,57 0,21 0,98

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/dec/2022 USD 758.805.409
Introductiedatum 17/feb/2012
Introductie fonds 17/feb/2012
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,49%
Kostenratio 1,46%
Prestatievergoeding 20,00%
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Equity Market Neutral EUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSADD2E
ISIN LU0725892383
SEDOL B70B937

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 3.634
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2022 4,95%
Bèta 3 jr. per 31/okt/2022 2,32
P/E-ratio per 31/okt/2022 -154,11
P/B-ratio per 31/okt/2022 1,09

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, per 30/nov/2022, in vergelijking met 211 Equity Market Neutral EUR fondsen.

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
DTE ENERGY COMPANY 3,83
PEPSICO INC 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,55
HERSHEY COMPANY THE 2,25
CIGNA CORP 2,20
Naam Weging (%)
ESSENT GROUP LTD 2,12
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,08
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION 2,06
PACCAR INC 2,01
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 1,92
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 132,64 -0,51 -0,38 02/dec/2022 133,34 125,08 LU0725892383 -
KLASSE A2 EUR - 115,98 0,15 0,13 02/dec/2022 124,07 101,01 LU1991022069 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 124,70 -0,49 -0,39 02/dec/2022 125,20 116,93 LU1238068321 -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 187,39 0,46 0,25 02/dec/2022 207,43 158,49 LU0784324112 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 108,76 -0,41 -0,38 02/dec/2022 109,29 102,54 LU1323999489 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 182,31 -0,90 -0,49 02/dec/2022 183,21 167,47 LU0849781678 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 127,35 -0,61 -0,48 02/dec/2022 128,20 119,92 LU0725892466 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 119,81 -0,44 -0,37 02/dec/2022 120,34 112,53 LU1246651910 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 144,29 -0,56 -0,39 02/dec/2022 144,90 135,38 LU0725887540 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.514,96 -41,59 -0,39 02/dec/2022 10.577,97 9.933,42 LU1791183780 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 130,86 -0,50 -0,38 02/dec/2022 131,50 123,05 LU0765562458 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 102,10 -0,39 -0,38 02/dec/2022 102,55 96,00 LU1873114208 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 107,20 -0,44 -0,41 02/dec/2022 107,79 100,89 LU1238068594 -
KLASSE A2 AUD Niet uitkerend 214,53 1,11 0,52 02/dec/2022 230,41 183,69 LU0840974975 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 118,95 -0,46 -0,39 02/dec/2022 119,41 111,40 LU1653088168 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Documenten

Documenten