Aandelen

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 0,1 -3,2 9,2
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,6 1,1 0,2
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,00 1,41 - - 0,77
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,29 0,96 - - 1,39
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,97 -1,25 0,05 2,96 7,00 4,28 - - 3,26
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,22 0,08 0,17 0,23 0,29 2,91 - - 5,94
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

- -2,86 -1,01 -1,13 8,38
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2022

- 2,48 2,38 0,64 0,20

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 24/jun/2022 USD 772.833.743
Introductiedatum 28/mrt/2018
Introductie fonds 17/feb/2012
Valuta reeks JPY
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 1,19%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 20,00%
Minimale eerste inleg JPY 10.000.000,00
Minimale vervolginleg JPY 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSAI2JH
ISIN LU1791183780
SEDOL BZ9N0V5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2022 3.842
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2022 5,05%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2022 -0,63
P/E-ratio per 31/mei/2022 7,93
P/B-ratio per 31/mei/2022 1,09

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/mei/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/mei/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/mei/2022 82,31%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/mei/2022 17,74%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,01%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/mei/2022
Naam Weging (%)
BLACK HILLS CORPORATION 2,49
DTE ENERGY COMPANY 2,19
METLIFE INC 2,06
CMS ENERGY CORPORATION 1,84
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,71
Naam Weging (%)
TRUIST FINANCIAL CORP 1,60
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,51
AMEREN CORPORATION 1,51
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,49
OGE ENERGY CORPORATION 1,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.198,25 -109,13 -1,06 24/jun/2022 10.514,61 9.596,23 LU1791183780 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 138,70 -1,45 -1,03 24/jun/2022 142,90 130,41 LU0725887540 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 126,24 -1,35 -1,06 24/jun/2022 130,56 119,35 LU0765562458 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 173,31 -1,79 -1,02 24/jun/2022 178,86 160,09 LU0849781678 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 123,37 -1,33 -1,07 24/jun/2022 127,90 117,01 LU0725892466 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 114,02 -1,19 -1,03 24/jun/2022 117,37 106,95 LU1653088168 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 119,68 -1,24 -1,03 24/jun/2022 123,24 112,39 LU1238068321 -
KLASSE A2 EUR - 110,78 -1,07 -0,96 24/jun/2022 115,82 92,46 LU1991022069 -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 179,04 -2,15 -1,19 24/jun/2022 185,72 148,66 LU0784324112 -
KLASSE A2 AUD Niet uitkerend 201,78 -1,91 -0,94 24/jun/2022 210,01 173,17 LU0840974975 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 98,39 -1,05 -1,06 24/jun/2022 101,51 92,28 LU1873114208 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 105,33 -1,13 -1,06 24/jun/2022 108,67 99,33 LU1323999489 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 103,65 -1,07 -1,02 24/jun/2022 107,27 98,07 LU1238068594 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 128,56 -1,38 -1,06 24/jun/2022 132,78 121,34 LU0725892383 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 115,42 -1,22 -1,05 24/jun/2022 118,83 108,23 LU1246651910 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Documenten

Documenten