Aandelen

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

- - -2,86 -1,01 -1,13
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,51 -1,86 - - -1,12
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,01 0,89 4,17 -3,51 -5,47 - - -3,50

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/jun/2021 USD 666,24
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities 3.778
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 17/feb/2012
Introductiedatum aandelenklasse 28/mrt/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,30%
ISIN LU1791183780
Bloomberg-code BSAI2JH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BZ9N0V5
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg JPY 10.000.000,00
Minimale vervolginleg JPY 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 28/mei/2021
Naam Weging (%)
STIFEL FINANCIAL CORP 1,71
SILICON LABORATORIES INC. 1,53
METLIFE INC 1,53
EMCOR GROUP INC 1,53
PEPSICO INC 1,51
Naam Weging (%)
ADOBE INC 1,50
MAXIMUS INC 1,28
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 1,27
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 1,22
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1,22
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9.541,88 1,23 0,01 10.112,01 9.210,48 - LU1791183780 - -
KLASSE A2 AUD Niet uitkerend 174,22 1,52 0,88 201,12 159,19 - LU0840974975 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 116,38 0,01 0,01 124,76 112,74 - LU0725892466 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 106,34 0,01 0,01 112,16 102,57 - LU1653088168 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 107,61 0,01 0,01 114,09 103,93 - LU1246651910 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 120,66 0,01 0,01 128,79 116,74 - LU0725892383 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 118,69 0,01 0,01 126,79 114,87 - LU0765562458 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 97,52 0,01 0,01 104,37 94,39 - LU1238068594 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 98,77 0,01 0,01 105,14 95,48 - LU1323999489 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 148,64 1,10 0,75 176,65 141,28 - LU0784324112 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 129,70 0,02 0,02 137,89 125,36 - LU0725887540 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 159,14 0,03 0,02 166,36 153,06 - LU0849781678 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 111,77 0,02 0,02 118,27 107,88 - LU1238068321 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 91,74 0,01 0,01 97,28 88,60 - LU1873114208 - -
KLASSE A2 EUR - 92,45 0,50 0,54 103,36 86,91 - LU1991022069 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Documenten

Documenten