Grondstoffen

SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

 • Rendement

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 03/apr/2020 USD 18.746.863
Basisvaluta USD
Introductiedatum aandelenklasse 08/apr/2011
Beleggingscategorie Grondstoffen
Domicilie Ierland
Index London Palladium PM Fix
Herwegingsfrequentie Niet uitkerend
ISIN IE00B4556L06
Bloomberg-code SPDM LN
Uitgevende onderneming BlackRock Advisors (UK) Limited
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder SSB-STATE STREET DUBLIN
Gebruik van winst Geen inkomsten

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Ierland

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van de ETC gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van de ETC. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
Gegevens niet beschikbaar.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SPDM GBP 11/apr/2011 B4JV4D2 SPDM LN SPDM.L INAVPLDG SPDMGINAV.DE IE00B4556L06 - 12881557 - -
London Stock Exchange IPDM USD 11/apr/2011 B4556L0 IPDM LN IPDM.L INAVPLDU SPDMUINAV.DE IE00B4556L06 - - - -

Documenten

Documenten