Skip to content

Obligaties

BSF Fixed Income Strategies Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds kan beleggen in gestructureerde kredietproducten, zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten, die vervolgens worden aangeboden aan beleggers, die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties, maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen, maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

-0,57 1,69 1,20 -2,17 -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - - - - -

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 02/apr/2020 EUR 6.232,10
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 30/sep/2009
Introductiedatum aandelenklasse 05/mrt/2014
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Alt - Long/Short Credit
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,27%
ISIN LU1040967272
Bloomberg-code BRFIA4E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BK6M9Q8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 24/jul/2019)

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 5,31
SPAIN (KINGDOM OF) 5,05
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4,25
KFW 3,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,08
Naam Weging (%)
CYPRUS (REPUBLIC OF) 2,79
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,47
INDIA (REPUBLIC OF) 1,86
UNITED STATES TREASURY 1,55
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,37
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 99,87 -1,46 -1,44 105,29 97,78 - LU1040967272 - -
KLASSE D3 HEDGED USD Uitkering maandelijks 107,81 -1,49 -1,36 113,36 105,44 - LU1193909402 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 9.638,31 -135,19 -1,38 10.170,40 9.442,61 - LU1948809105 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 105,14 -1,46 -1,37 110,87 102,79 - LU1117534401 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 100,60 -1,39 -1,36 106,24 98,46 - LU1200840038 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 120,23 -1,76 -1,44 126,64 117,69 - LU0438336777 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 127,72 -1,86 -1,44 134,43 125,00 - LU0544632515 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 101,91 -1,40 -1,36 107,14 99,68 - LU1728038651 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 98,18 -1,43 -1,44 103,49 96,13 - LU1090193647 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 109,78 -1,51 -1,36 115,49 107,39 - LU1046547540 - -
KLASSE A4 HEDGED CHF Eens per jaar 96,34 -1,40 -1,43 101,63 94,33 - LU1046547201 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 111,29 -1,54 -1,36 117,02 108,85 - LU1090194454 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 116,81 -1,71 -1,44 123,07 114,38 - LU1129992720 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 119,48 -1,75 -1,44 125,88 116,97 - LU0438336421 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 99,15 -1,45 -1,44 104,45 97,06 - LU1090193134 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 103,10 -1,43 -1,37 108,83 100,90 - LU1117534666 - -
KLASSE A4 HEDGED USD Eens per jaar 109,39 -1,50 -1,35 115,07 107,01 - LU1046548191 - -
Class X4 EUR Eens per jaar 97,85 -1,43 -1,44 102,99 95,76 - LU1260044430 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 114,66 -1,68 -1,44 120,89 112,27 - LU0438336264 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 96,64 -1,41 -1,44 101,95 94,63 - LU0589446532 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Documenten

Documenten