Obligaties

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -5,5 9,1 -1,1 10,3 3,4 0,1 8,4 9,8 5,5 -17,0
Index (%) -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,3 0,1 8,4 9,8 6,4 -21,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

3,99 4,84 6,47 5,03 -11,13
Index (%)

per 31/mrt/2023

3,96 4,82 6,40 4,47 -14,68
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,05 -1,48 1,60 1,97 3,32
Index (%) -9,84 -2,83 0,75 1,52 3,00
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,94 -0,78 0,70 2,84 -9,05 -4,38 8,26 21,60 63,61
Index (%) 4,14 -0,24 1,00 7,01 -9,84 -8,25 3,82 16,32 56,11

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 01/jun/2023 USD 913.008.348
Fondsomvang per 01/jun/2023 USD 2.189.784.999
Introductiedatum 11/apr/2008
Introductie fonds 11/apr/2008
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker BCIW1A
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,03%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 250.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIGIUS
ISIN IE00B2PPWQ36
SEDOL B2PPWQ3

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2021 150
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2023 8,33%
Bèta 3 jr. per 30/apr/2023 0,79
Yield to Maturity per 31/mei/2023 3,70%
Modified duration per 31/mei/2023 9,12
Weighted Av YTM per 31/mei/2023 1,44%
Effectieve duration per 31/mei/2023 9,14 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/mei/2023 9,89 jaar
WAL to Worst per 31/mei/2023 9,89 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/mei/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 19/mei/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/mei/2023 5,94
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 19/mei/2023 33,85
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/mei/2023 Bond Global Inflation Linked
Fondsen in peergroup per 19/mei/2023 65
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/mei/2023 0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2023, op basis van posities per 31/jan/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Flexible Acc. USD Hedged, per 31/mei/2023, in vergelijking met 70 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 01/jun/2023
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 1,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,63
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,48
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1,44
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 01/jun/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 01/jun/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 01/jun/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 01/jun/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 01/jun/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Flexible Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 16,10 0,02 0,11 01/jun/2023 17,73 15,07 IE00B2PPWQ36 -
KLASSE D USD - 10,16 0,05 0,48 01/jun/2023 10,56 9,91 IE000ZSEF059 -
Flexible Accumulating High Denomination EUR - 173,92 -0,31 -0,18 01/jun/2023 200,85 171,29 IE0005JGQ5P6 -
Class Flexible Acc EUR - 8,57 -0,02 -0,18 01/jun/2023 9,89 8,44 IE000KD5RQM5 -
Class Flexible USD - 7,69 0,04 0,48 01/jun/2023 8,53 6,89 IE0004XHE738 -
Class D Acc Hedged GBP - 8,29 0,01 0,09 01/jun/2023 9,27 7,83 IE000H4Z3PW7 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 10,09 0,01 0,09 01/jun/2023 10,42 9,97 IE00075MQFI5 -
D Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 10,80 0,01 0,11 01/jun/2023 11,90 10,11 IE00BD0NC367 -
Inst. Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 13,72 0,01 0,11 01/jun/2023 15,12 12,85 IE00B3C8NT28 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.130 USD
-28,7%
7.050 USD
-11,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.300 USD
-17,0%
8.430 USD
-5,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.420 USD
4,2%
11.390 USD
4,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.190 USD
11,9%
12.890 USD
8,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten