Aandelen

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

-8,68 10,42 -17,72 62,73 19,00
Index (%)

per 31/mrt/2022

-2,40 14,78 -18,30 66,90 12,71
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
19,17 15,69 10,60 12,90 6,26
Index (%)

per 30/apr/2022

7,30 12,86 11,04 14,44 6,50
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,18 2,03 10,00 19,17 54,86 65,48 236,51 254,44
Index (%)

per 30/apr/2022

-6,15 -2,88 -0,24 7,30 43,74 68,79 285,30 271,73

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/mei/2022 USD 287,95
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/apr/2022 97
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 13/mei/1987
Introductiedatum aandelenklasse 01/jul/2002
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Mid-Cap Equity
Index S&P US Mid Small Cap Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU0171298648
Bloomberg-code MIGSNNI
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 7160800
Bloomberg-indexcode CGEMIUSEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/apr/2022 2,69%
MSCI – Kernwapens per 29/apr/2022 1,57%
MSCI – Ketelkool per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/apr/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 29/apr/2022 1,11%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/apr/2022 96,43%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/apr/2022 3,59%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,53% en voor oliezand 1,74%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds integreert ESG-criteria in screenings, bedrijfsonderzoek en portefeuilleconstructietools. De gegevens kunnen bestaan uit meerdere externe ESG-leveranciers, interne scores van BlackRock, opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. ESG-criteria worden in combinatie met andere informatie in aanmerking genomen. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2, per 30/apr/2022, in vergelijking met 147 US Mid-Cap Equity fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 21/dec/2012)

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
EQT CORP 3,39
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2,11
CDK GLOBAL INC 2,10
LEIDOS HOLDINGS INC 1,91
KOMATSU LTD 1,90
Naam Weging (%)
BAE SYSTEMS PLC 1,88
RALPH LAUREN CORP CLASS A 1,86
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 1,85
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1,83
CIGNA CORP 1,75
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 298,44 -8,50 -2,77 323,05 254,59 - LU0171298648 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 315,18 -7,75 -2,40 351,21 300,97 - LU0006061336 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 17,04 -0,49 -2,80 18,44 14,42 - LU1715605785 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 17,50 -0,44 -2,45 19,60 16,90 - LU1023058412 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 332,39 -9,46 -2,77 359,59 281,79 - LU0827887786 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 351,03 -8,63 -2,40 390,94 333,12 - LU0341384864 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Documenten

Documenten