Obligaties

1895 Obligaties Opportunities Fonds

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening. Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/jul/2021 EUR 978,48
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/jun/2021 597
Basisvaluta Euro
Introductiedatum Fonds 15/jun/2021
Introductiedatum aandelenklasse 15/jun/2021
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Nederland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,51%
ISIN NL0015000AI2
Bloomberg-code -
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BKVD267
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 50.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/jun/2021 3,25%
Modified duration per 30/jun/2021 4,90
Effectieve duration per 30/jun/2021 2,57 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/jun/2021 6,35 jaar
WAL to Worst per 30/jun/2021 6,35 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/jun/2021 2,17%
MSCI – Kernwapens per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 30/jun/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/jun/2021 52,59%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/jun/2021 47,41%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,20% en voor oliezand 1,85%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 30/jun/2021
Naam Weging (%)
NGG FINANCE PLC RegS 5.625 06/18/2073 1,42
INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS 5.875 12/31/2049 1,41
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882 03/10/2022 1,08
COMMERZBANK AG RegS 4.25 12/31/2049 1,00
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.5 03/15/2029 0,98
Naam Weging (%)
SOCIETE GENERALE SA RegS 5.375 12/31/2049 0,97
BANCO DE SABADELL SA RegS 5.75 12/31/2049 0,85
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS 2.25 12/31/2049 0,83
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 6 12/31/2049 0,82
BAYER AG RegS 2.375 11/12/2079 0,82
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D EUR - 100,51 0,10 0,10 100,59 99,82 - NL0015000AI2 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Julian Steeds
Julian Steeds
Nikhil Mehra
Nikhil Mehra
Zoe Reicht
Zoe Reicht
Christopher Ellis Thomas
Christopher Ellis Thomas
MAS Core PM EMEA CPS Group
MAS Core PM EMEA CPS Group

Documenten

Documenten