Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 23,9
Index (%) 23,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

- - - - 31,25
Index (%)

per 31/mrt/2024

- - - - 31,22
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
31,25 - - - 25,30
Index (%) 31,22 - - - 25,27
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
12,78 3,56 12,78 21,74 31,25 - - - 40,26
Index (%) 12,99 3,57 12,99 21,82 31,22 - - - 40,21

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in SGD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 19/apr/2024 SGD 138.625.678
Fondsomvang per 19/apr/2024 USD 2.412.002.734
Introductiedatum 30/sep/2022
Introductie fonds 12/nov/1998
Valuta reeks SGD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index S&P 500 Net TR in SGD
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,08%
ISIN IE0000F26BG9
Kostenratio 0,07%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg SGD 100.000,00
Minimale vervolginleg SGD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code ISUSIDA
SEDOL BMTWLL8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/feb/2024 97
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 28/mrt/2024 11,43
P/B-ratio per 28/mrt/2024 0,35

Ratings

Posities

Posities

per 28/mrt/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 7,09
APPLE INC 5,64
NVIDIA CORP 5,06
AMAZON COM INC 3,74
META PLATFORMS INC CLASS A 2,42
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,02
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS C 1,70
ELI LILLY 1,41
BROADCOM INC 1,32
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D SGD 13,38 -0,13 -0,94 19/apr/2024 14,03 10,57 IE0000F26BG9
Institutional EUR 23,70 -0,24 -1,01 19/apr/2024 24,76 18,53 IE00BDFVDR63
Class Flexible acc EUR 12,42 -0,13 -1,01 19/apr/2024 12,98 9,70 IE000CSXMT82
KLASSE D EUR 23,76 -0,24 -1,01 19/apr/2024 24,82 18,56 IE00BDZS0987
Flexible USD 25,31 -0,22 -0,88 19/apr/2024 26,77 20,58 IE00BYQQ1F19
Class USD 119,96 -1,06 -0,88 19/apr/2024 126,85 96,91 IE0001200389
KLASSE D USD 22,94 -0,20 -0,88 19/apr/2024 24,26 18,55 IE00BD0NCT25
Inst USD 42,21 -0,37 -0,88 19/apr/2024 44,64 34,15 IE00B1W56J03

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging SGD 15.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.820 SGD
-27,9%
6.090 SGD
-16,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.190 SGD
-18,7%
17.030 SGD
2,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
16.860 SGD
12,4%
26.270 SGD
11,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
22.150 SGD
47,7%
33.890 SGD
17,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten