Skip to content

Obligaties

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten, zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten, die vervolgens worden aangeboden aan beleggers, die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties, maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen, maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/okt/2019 USD 2.118,67
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 29/okt/1993
Introductiedatum aandelenklasse 06/aug/2014
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,47%
ISIN LU1090155554
Bloomberg-code BUHA2CH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BP9DQB7
Bloomberg-indexcode LF89TRUU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 5.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 09/okt/2019)

Posities

Posities

per 30/sep/2019
Naam Weging (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,11
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,67
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,65
Naam Weging (%)
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,65
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,64
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,62
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,62
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,61
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,88 0,01 0,09 10,91 9,96 - LU1090155554 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 104,40 0,09 0,09 104,99 97,93 - LU1919856218 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 10,14 0,01 0,10 10,19 9,46 - LU0803751741 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 11,44 0,01 0,09 11,51 10,69 - LU0578942376 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 11,21 0,01 0,09 11,26 10,44 - LU0803752046 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,53 0,01 0,09 11,55 10,45 - LU1111085798 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,24 0,01 0,09 11,27 10,24 - LU1090156289 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 36,83 0,03 0,08 36,83 32,61 - LU0552552704 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 10,08 0,01 0,10 10,12 9,33 - LU0592702061 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 211,94 0,16 0,08 212,50 193,44 - LU0330917963 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 10,59 0,01 0,09 11,09 10,06 - LU0681219902 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 5,08 0,01 0,20 5,11 4,77 - LU0738912566 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 18,29 0,02 0,11 18,32 16,33 - LU0827886895 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 224,18 0,18 0,08 224,66 203,46 - LU0532707519 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 34,82 0,03 0,09 34,84 31,01 - LU0046676465 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,83 0,00 0,00 9,88 9,16 - LU0578937376 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 15,01 0,01 0,07 15,03 13,45 - LU0578945809 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,18 0,01 0,11 9,62 8,72 - LU1111085442 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,30 0,01 0,11 9,45 8,83 - LU0578943853 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 5,81 0,00 0,00 5,83 5,37 - LU0046675905 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,76 0,01 0,10 9,81 9,19 - LU0580330818 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 17,47 0,01 0,06 17,50 15,68 - LU0578947334 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,30 0,01 0,11 9,42 8,81 - LU0871640396 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 90,98 0,09 0,10 91,47 84,84 - LU1023056127 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 15,67 0,02 0,13 15,68 13,96 - LU0827887273 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,41 0,01 0,11 9,51 8,90 - LU1314333441 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 14,93 0,01 0,07 14,93 13,21 - LU0822668108 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 10,63 0,01 0,09 11,07 10,09 - LU0706698544 - -
Class X6 USD Uitkering maandelijks 10,88 0,01 0,09 10,93 10,09 - LU1376384019 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 40,75 0,04 0,10 40,75 35,88 - LU0147390172 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 37,95 0,03 0,08 38,47 35,96 - LU0764619531 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,49 0,01 0,11 9,53 8,79 - LU0764821012 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 5,88 0,01 0,17 5,90 5,44 - LU0172419151 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,87 0,01 0,10 9,92 9,20 - LU0827886978 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Documenten

Documenten